fbpx
SKM Juristen

Zonder toestemming op vakantie, ontslag op staande voet?

Als je werkt dan heb je recht op vakantiedagen en dus het recht om op vakantie te gaan. De werkgever mag een vakantieaanvraag alleen weigeren op het moment dat er een verstoring van de bedrijfsbelangen zal plaatsvinden. Vaak komt het echter voor dat een werknemer gewoon op vakantie mag en kan gaan. Toch komt het voor dat sommige werknemers (langer) op vakantie gaan, ondanks dat zij hier geen toestemming voor hebben gekregen. Maar wist je dat dit een reden kan zijn voor ontslag op staande voet? Aan de hand van een uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch leggen wij dit uit.

Werknemer en vakantie

De betreffende werknemer in deze zaak was sinds 2008 werkzaam bij het bedrijf. Hij had in juni 2018 een verlofaanvraag ingediend voor de periode van 6 augustus tot en met 30 augustus. Deze verlofaanvraag werd door de werkgever geweigerd, maar de werknemer mocht wel tot 19 augustus op vakantie. Hier stemde de werknemer mee in.

Werknemer verscheen op 20 augustus niet op zijn werk en melde op 21 augustus per e-mail dat hij ziek was geworden en een voedselvergiftiging had. Dit was gebeurd op vakantie, waardoor hij niet terug kon naar Nederland. Werkgever vraagt vervolgens om een verklaring van de dokter, welke de werknemer na twee dagen overlegd. Ook stuurt hij een foto van zijn vliegticket mee waaruit blijkt dat de werknemer wel degelijk van plan was om op 20 augustus weer op het werk te verschijnen.

De werkgever stuurt de verklaring naar de bedrijfsarts voor een oordeel. De bedrijfsarts stelt vast dat de verwachte duur van de klachten niet in verhouding staan met de diagnose. Vervolgens keek de werkgever ook naar de vluchtgegevens. Hieruit bleek dat de vluchtnummers en vluchttijden onjuist waren. Werkgever vraagt vervolgens om opheldering, maar krijgt deze hij niet. Werknemer wordt naar aanleiding hiervan op staande voet ontslagen.

Werkweigering en ontslag op staande voet

Zoals gezegd wordt de werknemer op staande voet ontslagen. De werkgever gaf aan dat de werknemer weigerde om te werken, ongeoorloofd langer op vakantie was gegaan en zichzelf niet tijdig heeft ziekgemeld. Ook stelde de werkgever dat, door het geven van verkeerde informatie, het vertrouwen ernstig beschadigd is.

Werknemer is het niet eens met het ontslag op staande voet en stapt naar de kantonrechter. Hij verzoekt vernietiging van het gegeven ontslag en hervatting van de arbeid. Mocht de rechter het eens zijn met het gegeven ontslag dan verzoekt de werknemer om uitbetaling van de transitievergoeding. De kantonrechter wijst dit verzoek af en geeft aan dat het ontslag op staande voet geoorloofd was. Werknemer besluit om hoger beroep in te stellen, waardoor de zaak door het Gerechtshof wordt behandeld.

Oordeel Gerechtshof

Bij het Gerechtshof gaf de werknemer allereerst aan dat de werkgever de vakantieaanvraag niet mocht weigeren, maar het Hof besloot om niet op dit argument in te gaan. Zij hebben puur en alleen gekeken naar het ontslag op staande voet en of deze correct gegeven was.

Het Gerechtshof oordeelde dat de werknemer niet thuis was op de dag dat zijn verlof ophield en dat de werknemer onjuiste informatie aan de werkgever had gegeven. Volgens het hof kon de werknemer inderdaad ziek zijn, maar zij vonden het kwalijk dat de werknemer niet (meer) reageerde op de werkgever en een foto toestuurde van een vervalst vliegticket. Het Hof oordeelde dan ook dat het ontslag op staande voet terecht was gegeven en ook volgens de eisen voor een ontslag op staande voet.

Juridische hulp en advies bij vakantie en ontslag op staande voet.

Bovenstaande uitspraak bevestigd vele andere uitspraken en geeft aan dat een werknemer alleen op vakantie mag gaan met toestemming van de werkgever. Mocht deze toestemming niet gegeven worden dan raden wij je aan om in gesprek te gaan met de werkgever om te kijken wat er mogelijk is. Mocht je toch problemen hebben met een vakantieaanvraag of ben je op staande voet ontslagen? Neem contact op met een van onze juristen. Wij staan je graag te woord.

Overleg uw juridische kwestie met SKM Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.