SKM Juristen

Een WOB-verzoek, hoe gaat dat?

Als u bepaalde informatie wilt van de overheid, kunt u ervoor kiezen om een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) verzoek in te dienen. Dit doet u bijvoorbeeld als u wilt weten waarom een besluit is genomen en hoe dit besluit tot stand is gekomen. Deze informatie dient de overheid u te geven, dit staat immers beschreven in de WOB. Hoe zo’n WOB-verzoek daadwerkelijk gaat leggen wij uit.

Bij welke bestuursorganen kunt u een WOB-verzoek indienen

Een WOB-verzoek moet u indienen bij een bestuursorgaan. Een bestuursorgaan is een “orgaan van een rechtspersoon die krachtens publieksrecht is ingesteld” of “een persoon of college met enig openbaar gezag”. Hierdoor kunt u onder andere bij de volgende bestuursorganen een WOB-verzoek indienen.

  • De Rijksoverheid, bijvoorbeeld bij een Ministerie.
  • Bestuursorganen van de provincies.
  • Bestuursorganen van de gemeente, bijvoorbeeld bij het College van Burgemeester en Wethouders.
  • Bestuursorganen van Waterschappen.
  • Publieksrechtelijke bedrijfsorganisaties, bijvoorbeeld het CBS.
  • Diensten en instellingen die onder een bestuursorgaan vallen.

Hoe dient u een WOB-verzoek in

U kunt zowel mondeling als schriftelijk een WOB-verzoek indienen. Wel raden wij te allen tijde aan om de informatie schriftelijk aan het vragen, omdat u dan bewijs heeft van uw aanvraag. U dient een WOB-verzoek te richten aan het bestuursorgaan van wie u de informatie wilt ontvangen. In uw brief moet u uw persoonsgegevens vermelden en zo precies mogelijk aangeven welke informatie u wilt ontvangen.

Het komt weleens voor dat u per ongeluk een WOB-verzoek bij een verkeerd bestuursorgaan indient. Mocht dit het geval zijn dan dient het bestuursorgaan u hierop te wijzen. Vaak stuurt het bestuursorgaan ook direct het verzoek door naar het juiste bestuursorgaan.

WOB-verzoek aangevraagd en nu?

Als u een WOB-verzoek heeft ingediend krijgt u binnen uiterlijk 4 weken een schriftelijk bericht of uw verzoek is toegewezen of (gedeeltelijk) is afgewezen. In sommige gevallen kan deze termijn nogmaals verlengd worden met 4 weken of kan de beslissingstermijn tijdelijk gepauzeerd worden. Dit kan alleen indien het bestuursorgaan besluit om u te horen. Wel dient deze informatie met u gedeeld te worden.  

WOB-verzoek is toegewezen

Als u WOB-verzoek is toegewezen ontvangt u normaal gesproken de informatie tegelijkertijd met de brief van het bestuursorgaan.

Het kan ook zijn dat het bestuursorgaan bepaalt dat u de stukken op hun kantoor mag inzien, een samenvatting ontvangt of dat zij inlichtingen geven over de informatie die u wilt ontvangen. Wilt u bijvoorbeeld echt alle informatie inzien in plaats van een samenvatting dan raden wij altijd aan om een voorkeur op te geven bij uw verzoek. Het bestuursorgaan dient hier namelijk gehoor aan te geven, behalve als de gekozen vorm echt niet nagekomen kan worden.

Bij een toewijzing van een WOB-verzoek worden er over het algemeen geen kosten berekend. Dit kan echter wel en het bestuursorgaan kan een maximumtarief in rekening brengen. Deze tarieven bedragen:

  • Minder dan 6 kopieën, geen kosten
  • 6 – 13 max 4,50
  • 14 of meer 0.35 per kopie.
  • Uittreksels max 2,25 per pagina

Mijn verzoek is geweigerd en nu?

De meest gehoorde reden waarom een WOB-verzoek is geweigerd is omdat de informatie het publieke belang niet ten goede komt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het de veiligheid zou schaden in Nederland, als het gaat over hoe bepaalde budgetten zijn samengesteld of als het gaat om informatie die vertrouwelijk is verkregen.

Bent u het niet eens met de reden waarom uw WOB-verzoek is afgewezen dan kunt u in bezwaar gaan. Het bezwaarschrift dient u bij het bestuursorgaan in te dienen waarna er nogmaals naar het besluit gekeken wordt. Mocht uw bezwaar ook afgewezen worden dan kunt u beroep indienen bij de bevoegde rechtbank.

Juridische hulp en advies

Mocht u een WOB-verzoek willen indien of is deze afgewezen en wilt u advies in uw situatie of hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen, wij staan u graag te woord

Overleg uw juridische kwestie met SKM Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.