SKM Juristen

Vergunning afgewezen

Als particulier en ondernemer kan je om verschillende redenen een vergunning aanvragen bij de gemeente. Zo kan je bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aanvragen omdat je een dakkapel wilt plaatsen of heb je een horecavergunning nodig voor jouw bedrijf. Na de aanvraag heeft de gemeente twee opties, of zij wijzen de vergunning toe of ze wijzen deze af. Als de gemeente de vergunning afgewezen heeft, kan dit vele consequenties voor jou of jouw onderneming hebben. Gelukkig kan je tegen de beslissing in bezwaar gaan.

Bezwaar maken tegen de afwijzing van de vergunning

Als de gemeente de vergunningsaanvraag heeft afgewezen dan kan je een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeesters en Wethouders. In het bestuursrecht gelden korte termijnen waardoor je het bezwaarschrift vaak binnen zes weken ingediend moet hebben. Soms kan deze termijn zelfs nog korter zijn.

In het bezwaarschrift vermeld je waarom je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente en voeg je eventuele bewijsstukken toe. Het College van Burgemeesters en Wethouders moet je op de hoogte houden van de voortgang en vaak ontvang je een uitnodiging voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kan je de argumenten toelichten en eventuele vragen beantwoorden.

Na de hoorzitting wordt er een advies uitgebracht en neemt het College van Burgemeesters en Wethouders een beslissing op bezwaar.

Beroep tegen de afwijzing van de vergunning

Als het College van Burgemeesters en Wethouders het bezwaarschrift ook afwijst, dan kan je in beroep bij de rechtbank. In een beroepsschrift vermeld je nogmaals de argumenten waarom je het niet eens bent met de afgewezen vergunning. De rechtbank moet het beroepschrift binnen zes weken na de beslissing op bezwaar ontvangen hebben.

Op het moment dat je beroep instelt moet je ook griffierechten betalen aan de rechtbank. In het beroepschrift wordt vaak ook gevraagd om een proceskostenveroordeling. Mocht de rechter dan beslissen dat je de vergunning hoort te krijgen en de vergunning onterecht is afgewezen dan krijg je vaak een deel van de kosten terug. Eventueel kan je, als de rechter de vergunning afwijst, in hoger beroep.

Voorlopige voorziening tegen de afwijzing van een vergunning

Op het moment dat je in bezwaar en beroep gaat, kan je ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Door de aanvraag van een voorlopige voorziening vraag je een tijdelijke beslissing aan de rechter. Als je een voorlopige voorziening aanvraagt moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.  Met andere woorden, de beslissing kan niet wachten op de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechter.

Jurist bestuursrecht bij het afwijzen van een vergunning.

Een bezwaar- en beroepsschrift moet voldoen aan een aantal eisen. Hierdoor raden wij altijd aan om juridisch advies in te winnen en je te laten helpen door een jurist. Ons kantoor kan je niet alleen goed adviseren, maar ook bijstaan in de gehele bezwaar- en beroepsprocedure.

Wil je ook hulp bij de afwijzing van de vergunningsaanvraag neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Let wel op de termijnen, hoe sneller jij contact opneemt, hoe sneller wij een bezwaarschrift of beroepsschrift kunnen opstellen.

Overleg uw juridische kwestie met SKM Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.