SKM Juristen

Vaststellingsovereenkomst gekregen?

Een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld als de werknemer en de werkgever het eens zijn over het ontslag van de werknemer. Dit is het zogenaamde ontslag met wederzijds goedvinden. In de vaststellingsovereenkomst leg je de gemaakte afspraken over het ontslag vast. Het is wettelijk verplicht om deze afspraken vast te leggen. Wij leggen uit waar je op moet letten bij het opstellen en ondertekenen van deze overeenkomst en wat je rechten zijn.  

Vaststellingsovereenkomst gekregen?

Als je een vaststellingsovereenkomst, soms ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd, ontvangt dan raden wij aan dat je de overeenkomst rustig doorleest. Teken de overeenkomst niet direct. Reden daarvoor is dat als de vaststellingsovereenkomst niet aan de voorwaarden voldoet, je mogelijk geen recht hebt op een WW-uitkering. Een andere reden om niet direct te tekenen is dat je mogelijk meer uit de overeenkomst kan halen, bijvoorbeeld een hogere vergoeding. Om er zeker van te zijn dat de vaststellingsovereenkomst juist is, laat je het contract beoordelen door een jurist. Meestal is dit gratis, omdat de werkgever de kosten hiervoor vergoedt.

Laat je niet onder druk zetten door de werkgever om snel te tekenen. In een protestbrief kun je om extra bedenktijd vragen.

Heb je de overeenkomst al getekend? Geen paniek! Wettelijk gezien heb je namelijk het recht om binnen 14 dagen de overeenkomst te herroepen. Staat er geen bedenktermijn in de vaststellingsovereenkomst? Dan heb je 3 weken de tijd. Neem wel zo spoedig mogelijk contact met een jurist op, zodat wij alsnog kunnen toetsen of de overeenkomst aan alle voorwaarden voldoet. Bel ons voor een gratis advies over de overeenkomst via 085-0160507 of chat met ons.

Inhoud van de overeenkomst

Wat staat er in de vaststellings- of beëindigingsovereenkomst? In de overeenkomst leg je afspraken vast over onder andere:

 • Naam en adresgegevens van partijen.
 • De einddatum van de arbeidsovereenkomst.
 • Welke partij het initiatief nam om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
 • Dat het gaat om een ontslag met wederzijds goedvinden.
 • Er geen dringende reden voor het ontslag is.
 • De reden van het ontslag.
 • De ontslagvergoeding.
 • Of er vrijstelling is van werkzaamheden en zo ja, per wanneer.
 • Bedenktermijn van de werknemer.
 • Afspraken over het geven van referenties.
 • Afspraken over het vakantiegeld, de eindafrekening en resterende vakantiedagen.
 • Het concurrentiebeding, of dit wordt voortgezet.
 • Geheimhoudingsplicht.
 • Finale kwijting.
 • Wie de juridische kosten betaalt, meestal neemt de werkgever dit op zich. 

Vaststellingsovereenkomst WW-veilig?

Na een ontslag met wederzijds goedvinden heb je mogelijk recht op een WW-uitkering. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moeten in ieder geval de volgende zaken in de vaststellingsovereenkomst staan:

 • Het initiatief tot beëindigen van de arbeidsovereenkomst komt van de werkgever;
 • De werknemer mag niet verwijtbaar zijn aan het ontslag;
 • Er is geen dringende reden zijn voor het ontslag;
 • De voor werkgever geldende opzegtermijn moet in acht worden genomen.

Het is voor jouw financiële situatie belangrijk dat aan deze vereisten is voldaan. Je wilt niet voor de verrassing komen te staan dat je geen recht hebt op een WW-uitkering omdat de vaststellingsovereenkomst niet aan de vereisten voldeed. Laat je daarom adviseren over de overeenkomst door een jurist. Je kan onze juristen bijvoorbeeld direct bereiken via de chatfunctie onderaan de pagina.

Vaststellingsovereenkomst tekenen tijdens zwangerschap?

Tijdens zwangerschap mag je een vaststellingsovereenkomst tekenen, tenzij je ziek bent als gevolg van de zwangerschap. Bij zwangerschap kan vaak onderhandeld worden over een hogere transitievergoeding, omdat een zwangere werkneemster extra ontslagbescherming heeft.

Er geldt namelijk een opzegverbod bij ziekte en bij zwangerschap, die met een hogere ontslagvergoeding afgekocht kan worden. Laat je informeren over je rechten tijdens een zwangerschap, zodat je zeker weet dat de gemaakte afspraken eerlijk zijn.

Vaststellingsovereenkomst tekenen tijdens ziekte?

Het komt ook voor dat er een vaststellingsovereenkomst aangeboden wordt als een medewerker (langdurig) ziek is. Een vaststellingsovereenkomst ondertekenen bij ziekte kan grote financiële gevolgen hebben en is daarom niet altijd verstandig.

Als je door ziekte niet op zoek kunt gaan naar ander werk, dan heb je geen recht op een WW-uitkering. Daarnaast bestaat er de kans dat je geen ziektewetuitkering krijgt. Bij ziekte is ontslag met wederzijds goedvinden dus lang niet altijd verstandig. We raden daarom aan dat je je goed laat informeren over je rechten tijdens ziekte voordat je de overeenkomst tekent.

Kan een getekende overeenkomst ontbonden worden?

Ja, een getekende vaststellingsovereenkomst kan ontbonden worden. Wel is het zo dat de overeenkomst is bedoeld om een einde te maken aan een onzekere en vervelende situatie. Daarom kan een vaststellingsovereenkomst maar eenmalig herroepen of ontbonden worden:

 • Een werknemer heeft het recht om de overeenkomst binnen uiterlijk 14 dagen te herroepen. Dit recht moet wel in de overeenkomst vermeld staan, anders bedraagt het herroepingsrecht geen 14 dagen maar 3 weken. Een werknemer hoeft geen reden op te geven voor de herroeping.
 • Het laten ontbinden van de overeenkomst kan bijvoorbeeld bij het niet nakomen van afspraken. Wordt er in de overeenkomst bijvoorbeeld gesproken over het betalen van een transitievergoeding en betaalt de werkgever vervolgens niet, dan kan dit leiden tot ontbinding van de overeenkomst.
 • Bij misbruik van omstandigheden: soms komt het voor dat de werkgever de werknemer zo onder druk zet om de overeenkomst direct te tekenen dat er gezegd kan worden dat de werknemer niet ‘vrijwillig’ heeft ingestemd met het ontslag. Denk bijvoorbeeld aan het dreigen met ontslag op staande voet.

Hogere transitievergoeding

Vaak is het mogelijk om een hogere transitievergoeding te krijgen dan de werkgever aanbiedt. De meeste werkgevers zetten laag in, in de hoop dat een werknemer akkoord gaat en zij zo goedkoop mogelijk van een werknemer afkomen. Uiteraard zijn niet alle werkgevers zo, maar uit onze ervaring blijkt dat een werkgever altijd eerst aan zijn eigen portemonnee denkt en niet aan die van de werknemer.

Onze juristen hebben ervaring met het onderhandelen over de hoogte van de transitievergoeding. Tijdens een intakegesprek informeren wij u over uw rechten en kunnen wij beoordelen of er mogelijk een hogere transitievergoeding uitgehaald kan worden, neem daarvoor contact met ons op.

Toetsen van de vaststellingsovereenkomst

Om zeker te zijn dat de vaststellingsovereenkomst klopt, is het verstandig om de vaststellingsovereenkomst te laten toetsen. Vaak betaalt de werkgever een vergoeding voor het toetsen van de overeenkomst en de eventuele onderhandelingen, waardoor het toetsen van de overeenkomst gratis is.

Onze juristen kunnen de overeenkomst snel en deskundig toetsen zodat jij direct weet of je de vaststellingsovereenkomst moet tekenen. Ook kunnen wij  de onderhandelingen overnemen of je hierbij helpen zodat je uiteindelijk krijgt waar je recht op hebt. Meer informatie of advies nodig? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met onze juristen.

Overleg uw juridische kwestie met SKM Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.