fbpx
SKM Juristen

Studiekosten terugbetalen aan de werkgever

Vaak genoeg komt het voor dat een werknemer op kosten van de werkgever een opleiding mag volgen. De ene keer bestaat dit uit een (korte) cursus en de andere keer uit een opleiding van meerdere dagen of maanden. Vaak wordt er dan overeengekomen dat de werkgever de kosten betaald en de werknemer een aantal jaar bij het bedrijf moet blijven werken. Maar wat gebeurt er met de studiekosten als de werknemer ontslagen wordt? Wij leggen het uit.

Studiekostenbeding

Op het moment dat een werknemer een studie aangeboden krijgt van de werkgever komen partijen vaak een studiekostenbeding overeen. In dit studiekostenbeding dienen een aantal punten vermeldt te staan, wil er sprake zijn van een geldig studiekostenbeding. Deze voorwaarden zijn:

  1. Schriftelijk

Het studiekostenbeding dient schriftelijk overeengekomen te zijn, voor het volgen van de studie. Dit kan enerzijds overeengekomen zijn in de arbeidsovereenkomst, anderzijds kan een aparte studieovereenkomst aangegaan worden. Het kan ook zijn dat er een bepaling staat opgenomen in de geldende CAO of in het personeelshandboek. Ook dan is er voldaan aan het schriftelijk vereisten.

  1. Vervaltermijn voor het studiekostenbeding

In het studiekostenbeding dient vermeldt te staan tot wanneer het beding geldig is. Regelmatig komt het voor dat een studiekostenbeding voor de duur van twee tot vijf jaar wordt overeengekomen. De werkelijke duur is afhankelijk van de kosten en het profijt dat de werkgever heeft van een werknemer met deze opleiding.

  1. Afbouwtermijnen

In het studiekostenbeding moet vermeldt staan dat het terug te betalen bedrag elke maand of elk jaar met een x bedrag verminderd. Stel dat partijen afspreken dat de werknemer minimaal drie jaar moet blijven na voltooiing van de studie dan moet elke maand 1/36 deel van de studiekosten kwijtgescholden worden.

  1. Terugbetalingsregeling

Voor de werknemer dient de terugbetalingsregeling vooraf duidelijk te zijn. Partijen moeten dus duidelijk afspreken welke kosten terugbetaald dienen te worden, welk bedrag, voor wanneer en wat er gebeurt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Er mag dus niets meer onduidelijk zijn met betrekking tot het studiekostenbeding en de bijbehorende betalingen.

Is aan deze voorwaarden voldaan dan is er sprake van een geldig studiekostenbeding.

Studiekosten terugbetalen bij ontslag.

Of de werknemer de studiekosten dient terug te betalen bij ontslag is afhankelijk van wat er is afgesproken in het studiekostenbeding. Vandaar dat het belangrijk is dat alle informatie van tevoren duidelijk is en alle afspraken helder zijn. Besluit de werknemer om zelf de arbeidsovereenkomst te beëindigen dan komt het in de praktijk voor dat de werknemer de studiekosten dient terug te betalen. In bepaalde gevallen -bijvoorbeeld als het beding bijna verloopt of terugbetaling niet redelijk is- wordt onderling besloten dat de studiekosten niet terugbetaald hoeven te worden.

Krijgt een werknemer daarentegen ontslag, bijvoorbeeld met een vaststellingsovereenkomst, dan wordt hierover vaak een bepaling opgenomen in de overeenkomst. Het kan namelijk zo zijn dat het terugbetalen van de studiekosten onredelijk is.

Verrekening studiekosten met transitievergoeding

Op het moment dat partijen een vaststellingsovereenkomst overeenkomen dient er ook een transitievergoeding uitbetaald te worden. Voor studiekosten die zijn gemaakt om de werknemer breder inzetbaar te maken, geldt dat deze kosten met de transitievergoeding mogen worden verrekend. Wel enkel indien de verrekening redelijk is, dit schriftelijk is medegedeeld en de werknemer hiermee heeft ingestemd.

Juridisch advies en hulp

De regels voor het terugbetalen van het studiegeld aan de werkgever zijn niet wettelijk geregeld, maar wel in diverse uitspraken van rechters. Moet u uw studiekosten terugbetalen aan de werkgever en wilt u weten of dit terecht is? Of bent u van mening dat de terugbetaling niet mag en wilt u hulp? Neem dan gerust contact met een van onze juristen op. Wij kunnen het studiekostenbeding beoordelen, u adviseren en desgewenst onderhandelen met uw werkgever. Schroom dus niet om contact op te nemen. Wij staan graag voor u klaar. 

Overleg uw juridische kwestie met SKM Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.