SKM Juristen

Stiekem gesprekken opnemen, mag dat wel?

Regelmatig krijgen wij de vraag of het (stiekem) opnemen van gesprekken is toegestaan. Bijvoorbeeld als een werknemer stiekem het functioneringsgesprek opneemt zonder dat de werkgever daarvan op de hoogte is gebracht.

Stiekem een gesprek opnemen, mag dat?

Het antwoordt is eigenlijk heel simpel: Ja, het is toegestaan om een gesprek op te nemen zonder toestemming van de andere partij. Voorwaarde is wel dat je deelnemer bent aan het gesprek. Op grond van artikel 139a lid 1 van het Wetboek van Strafrecht is het stiekem opnemen van een gesprek namelijk alleen strafbaar, als de persoon die de opnames maakt zelf geen deelnemer is aan het gesprek. De wet is daar heel duidelijk over. Vooraf toestemming vragen is dus eigenlijk niet nodig en de gesprekspartner kan het niet verbieden. Dit geldt voor allerlei gesprekken, dus bijvoorbeeld een gesprek met een arts, werkgever of een werknemer (zolang het doel niet is om de werknemer te controleren). Gesprekken opnemen mag dus.

Mag ik de opnames altijd gebruiken?

Het openbaar maken van een opgenomen gesprek, zoals bijvoorbeeld op sociale media, is zonder toestemming niet toegestaan. Het openbaar maken zonder toestemming leidt namelijk tot de schending van iemands privacy. De andere partij kan de openbaring dan ook met succes aanvechten door zich te beroepen op de geldende privacywetgeving (AVG).

Het (stiekem) opgenomen gesprek kan wel als bewijs gebruikt worden in civiele procedures. In een civiele zaak is namelijk al het bewijs toelaatbaar, maar hoe een rechter de opname zal beoordelen is een andere vraag. In ons civiele recht mag een rechter zelf bepalen wat hij als bewijs gebruikt en/of toelaat.

Vaak staat een rechter de geluidsopnames toe, maar een enkele keer wijst de rechter dit ook af. Het is dus afhankelijk van de rechter of een geluidsopname daadwerkelijk als bewijs mag en kan dienen.

Samengevat

Het is toegestaan om een gesprek, al dan niet zonder toestemming, waar je zelf deel aan neemt op te nemen. Het is niettoegestaan de geluidsopname openbaar te maken zonder toestemming. Ben je geen deelnemer en heb je het gesprek toch opgenomen? Dan ben je strafbaar!

Wil je meer informatie of hulp bij een procedure? Neem contact op met een van onze juristen!

Overleg uw juridische kwestie met SKM Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Verhuisbericht

vergaderen-kantoorruimte-leiden-1

Zoetermeer heeft ons goede dingen gebracht, maar het is tijd voor iets nieuws! 

Vanaf 1 juli a.s. zullen wij ons intrek nemen in het CBC Leiden aan de Schipholweg 103. 

Zien wij jullie daar?!