fbpx
SKM Juristen

De samenwerkingsovereenkomst

Een samenwerkingsovereenkomst is een schriftelijk contract tussen 2 (of meer) partijen waarin de samenwerking staat beschreven. Alle afspraken worden vastgelegd zodat het voor iedereen duidelijk is wat hun rechten en plichten zijn. Maar weet jij wat in een samenwerkingsovereenkomst moet staan en of je de overeenkomst kan opzeggen?

De samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst beschrijft alle afspraken die zijn gemaakt over de samenwerking. Je beschrijft onder andere wie wat gaat doen, wat je samen gaat doen of voor elkaar, wat juist niet mag en eventueel welke vergoedingen iedereen krijgt of inbrengt. Een samenwerkingsovereenkomst geeft ook aan dat partijen serieus zijn in de samenwerking en het doel.

In de praktijk worden deze afspraken vaak mondeling gemaakt, maar wij raden altijd aan om ze vast te leggen in een overeenkomst. De overeenkomst kan namelijk voor duidelijkheid zorgen en je kan je beroepen op de afspraken die jullie samen gemaakt hebben. Het schriftelijk vastleggen van de samenwerkingsafspraken kan ervoor zorgen dat je geen (juridische) conflicten krijgt met de ander.

De overeenkomst kan na verloop van tijd aangepast worden, omdat de onderneming bijvoorbeeld een andere dienst gaat aanbieden of dat er nog een andere partij bijkomt. Het is dan verstandig om ook deze afspraken ergens vast te leggen.

Opzeggen van de samenwerkingsovereenkomst

Een samenwerkingsovereenkomst kan vaak door een van de partijen worden opgezegd en staat er vaak ook een artikel in de overeenkomst hoe er opgezegd kan worden en wanneer. Wel dient bij de opzegging altijd gekeken te worden naar de redelijkheid en billijkheid.

Mochten partijen niets afgesproken hebben over de opzegging dan kan de samenwerking vaak alsnog beëindigd worden. In de meeste gevallen kan de samenwerking beëindigd worden als er zwaarwegende redenen of belangen zijn of bij onvoorziene omstandigheden. Ook dient de opzeggende partij rekening te houden met een redelijk opzegtermijn.

Mocht jij, doordat de andere partij de samenwerking beëindigd heeft, schade lopen dan kan je soms recht hebben op een schadevergoeding. Zo’n situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen op het moment dat jij een investering in het bedrijf hebt gedaan en de andere partij de werkzaamheden hiervoor moest uitvoeren. De investering heeft zich dan nog niet terugverdiend op het moment dat de ander de samenwerking wil beëindigen, waardoor jij schade hebt geleden.

Juridische hulp of advies

Als je een samenwerking aangaat is het aan te raden om dit vast te (laten) legen in een samenwerkingsovereenkomst. Onze juristen kunnen deze overeenkomst voor je opstellen en kunnen de overeenkomst ook toetsen. Mocht je meer informatie willen of wil je een vrijblijvende offerte ontvangen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan je graag te woord.

Overleg uw juridische kwestie met SKM Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.