fbpx
SKM Juristen

Privacyverklaring

Privacyverklaring
Versie 2020

Wanneer u op onze website komt of contact met ons opneemt dan deelt u soms persoonsgegevens met ons. SKM Juristen gaat zorgvuldig om met deze gegevens, we respecteren de privacy van u als bezoeker en van onze klant en gaan vertrouwelijk om met de (persoonlijke) informatie die u ons verschaft. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving.

SKM Juristen is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeldt in deze privacyverklaring. Ons hoofdkantoor is gevestigd aan de Boerhaavelaan 40, 2713 HX te Zoetermeer en tijdens kantooruren (Ma t/m Vrij van 09.00 – 17.00) bereikbaar. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u die versturen naar info@skmjuristen.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over u vertellen en waarmee u zichzelf kunt identificeren. Hierin wordt een onderscheidt gemaakt in algemene en bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras, geloof, gezondheid en / of een strafrechtelijk verleden.

Bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

SKM Juristen verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Mocht dit bij uitzondering wel het geval zijn, dan wordt uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.

SKM Juristen heeft niet te intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken zonder toestemming van diens ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker op een van onze servers ouder is dan 16 jaar. Mocht u overtuigd zijn dat wij zonder toestemming gegevens van een persoon onder de 16 verwerkt en/of verzameld hebben dan kunt u contact opnemen via info@skmjuristen.nl.

 Verwerking van persoonsgegevens

SKM Juristen verwerkt diverse gegevens van u doordat u gebruik maakt van onze servers en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt heeft. De gegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • IBAN-nummer
 • Btw-nummer
 • KVK-nummer

SKM Juristen verwerkt uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk tot dienst te staan en met de volgende doelen:

 • Om u te kunnen helpen en adviseren bij de vragen die u heeft.
 • Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om procedures te kunnen voeren namens u bij rechtbanken, instanties en andere partijen.
 • Om uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod beter af te kunnen stemmen op uw voorkeuren.
 • Om offertes en/of facturen op te stellen en te versturen en deze uiteindelijk te kunnen incasseren.
 • Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.
 • Om onze services te verbeteren, kwaliteit te waarborgen en gemaakte afspraken na te kunnen komen.
 • Om onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen, bijvoorbeeld bij het doorgeven van onze belastingaangifte.

 Het opslaan en verwerken van bovenstaande gegevens om bovenstaande doelen te kunnen realiseren valt allen onder de wettelijke grondslagen.

SKM Juristen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Fiscale gegevens worden zeven (7) jaar bewaard vanwege de fiscale bewaarplicht.

Doorgiften van persoonsgegevens aan partners en derden

SKM Juristen werkt voor het uitvoeren van onze dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. Deze leveranciers en partners zijn onder andere de partijen die:

 • Onze telefonie verzorgen
 • Onze website en chat beheren
 • Onze post versturen
 • Onze administratie, betalingen en incasso’s afhandelen;
 • De executie oppakken;
 • De samenwerkingspartners die hoger beroep namens u instellen. 

Met (sub)verwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Te allen tijde werken wij samen met leveranciers en partners die kunnen voldoen aan de AVG.

In principe delen en/of verkopen wij uw gegevens niet met personen, instanties of organisaties buiten SKM Juristen behalve met eventuele partners en leveranciers zoals beschreven. Indien wij verplicht zijn om uw gegevens te delen doen wij dit enkel op een wettelijke grond.

Indien er links op deze website of op social media geplaatst worden die naar een andere website verwijzen, dan zijn deze privacy- en cookie verklaring niet van toepassing op de betreffende website.

Geautomatiseerde besluitvorming

SKM Juristen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SKM Juristen) tussen zit. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SKM Juristen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

SKM Juristen gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten

De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:

 • U mag ons vragen om inzage in uw gegevens;
 • U mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • U mag de toestemming om uw gegevens te verwerken altijd intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we geen gegevens meer van u verwerken.

Wilt u gebruik maken van een van bovenstaande rechten dan verzoeken wij u om dit verzoek in te dienen via info@skmjuristen.nl. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u is aangevraagd verzoeken wij u om een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort of ID-kaart) paspoortnummer of ID-kaartnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee (2) weken op uw verzoek reageren.

Datalek

SKM Juristen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvinden dan houden wij ons aan de bijbehorende meldplicht en melden wij de datalek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Personeelsgegevens. Mocht u een datalek ontdekken dan vragen wij u vriendelijk maar dringend om dit zo snel mogelijk bij ons te melden via info@skmjuristen.nl.

Aansprakelijkheid

Deze privacy- en cookieverklaring heeft enkel betrekking op de persoonsgegevens en cookies die SKM Juristen verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. SKM Juristen accepteert geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde informatie en het gebruik daarvan of van de werking van de website of de diensten van derden.

Wijziging

De inhoud van deze privacyverklaring wordt met grote zorgvuldigheid bijgehouden om zo in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en wijzigingen binnen ons bedrijf.  Het is raadzaam om regelmatig onze privacyverklaring door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Door gebruik te (blijven) maken van de diensten van SKM Juristen gaat u akkoord met deze wijzigingen.

Heeft u nog verdere vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.