Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is feitelijk een opzegging van de arbeidsovereenkomst die direct in gaat. Er wordt namelijk geen opzegtermijn in acht genomen. Om ontslag op staande voet te geven en te krijgen moet er sprake zijn van een dringende reden voor ontslag. Het ontslag wordt vaak eerst mondeling gegeven, waarna een schriftelijke bevestiging volgt. Voor het geven van ontslag op staande voet hoeft er geen toestemming gevraagd te worden aan het UWV of de kantonrechter. Wel moet het ontslag direct ingaan en moet de werknemer meteen geïnformeerd worden.

Ontslag op staande voet gekregen?

Als je, als werknemer, ontslag op staande voet krijgt verlies je direct je baan en inkomen. En zal, als het ontslag terecht gegeven is, je geen recht hebben op een WW-uitkering. Het krijgen van ontslag brengt vaak vele financiële problemen en een hele hoop stress met zich mee. Juist vanwege de ernstige gevolgen moet een ontslag op staande voet aan strikte voorwaarden voldoen.

Dringende reden voor ontslag op staande voet

Er is sprake van een dringende reden voor ontslag als de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige gedragingen. Bijvoorbeeld als een werknemer zich schuldig gemaakt heeft aan:

  • Diefstal;
  • Verduistering of bedrog;
  • Dronken zijn op de werkvloer;
  • Mishandeling;
  • Pesten en grove beledigingen op de werkvloer.

In het Burgerlijk Wetboek zijn nog veel meer voorbeelden opgenomen. Daarnaast moet het ontslag onverwijld gegeven en medegedeeld zijn.

Ontslag moet onverwijld gegeven zijn

Ontslag onverwijld geven houdt in dat het ontslag direct na de ernstige of verwijtbare gedraging(en) van de werknemer gegeven moet worden. De werkgever mag dus niet pas na een paar dagen overgaan tot ontslag op staande voet. De gedane gedraging mag door de werkgever wel eerst onderzocht worden om vast te stellen of er aanleiding is voor een ontslag. De werkgever dient de werknemer dan bijvoorbeeld eerst op non-actief te stellen zodat de gedraging onderzocht kan worden.

Voorbeeld

Een supermarkt komt er op 16 juli achter dat een van de medewerkers iets gestolen heeft. Vervolgens wordt 1,5 week later alsnog overgegaan op ontslag op staande voet. Dit ontslag voldoet niet aan het onverwijld ontslag geven, waardoor het ontslag vaak met succes aangevochten kan worden.

Voorbeeld 2

De manager van een winkel lijkt gezien te hebben dat een medewerker geld uit de kassa heeft gestolen. Om het zeker te weten stelt hij een onderzoek in en wordt de medewerker tijdens het verloop van het onderzoek op non-actief gesteld (geschorst). Na het bekijken van de camerabeelden is gebleken dat de medewerker inderdaad geld heeft gestolen. Er volgt een ontslag op staande voet. Dit ontslag voldoet wel aan de voorwaarden. Een werkgever mag (wordt in veel gevallen verwacht) het incident eerst te onderzoeken voordat hij overgaat tot het geven van ontslag. 

Dringende reden moet onverwijld medegedeeld worden

De werkgever is verplicht om bij ontslag op staande voet direct duidelijk te maken op basis van welke grond de werknemer ontslagen is. Deze gronden zijn namelijk van belang op het moment dat jij als werknemer besluit het ontslag aan te vechten.

Ontslag op staande voet aanvechten

Ben je op staande voet ontslagen? Neem dan direct contact met ons op. Als je het ontslag wil aanvechten moet je dit namelijk binnen een bepaalde tijd doen. Wij toetsen of de werkgever zich aan de voorwaarden heeft gehouden en vechten samen met jou de beslissing aan als dit niet zo is.

Contact

Wil je weten of het gegeven ontslag juist is, of wil je als werkgever hulp en advies over een situatie op de werkvloer?  Neem dan contact met ons op om het (mogelijke) ontslag op staande voet te bespreken.

Interresant artikel?

Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op LinkedIn
Kim van der Meij
Kim van der Meij

Bij SKM Juristen houdt Kim zich voornamelijk bezig met het adviseren, onderhandelen en procederen in het arbeidsrecht en bestuursrecht. Ook is zij gespecialiseerd in het opstellen van diverse overeenkomsten en voorwaarden. Kim treedt naast juriste ook op als mediator waarbij zij zich voornamelijk richt op arbeids– en zakelijke mediation.

Volg Kim op LinkedIn of kom met haar in contact via e-mail of bel haar op 085-016 0507.