SKM Juristen

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden is een ontslagvorm die tegenwoordig geregeld voorkomt. Wanneer een werkgever en werknemer gezamenlijk in overleg het dienstverband beëindigen, dan heet dit een ontslag met wederzijds goedvinden. Werknemer en werkgever zijn het dan met elkaar eens dat het de beste optie is om de arbeidsovereenkomst vroegtijdig te beëindigen. Daarnaast is dit ontslag in veel gevallen voor beide partijen voordeliger en sneller dan een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV.

Vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden

Het is gebruikelijk om de afspraken die er gemaakt worden over het ontslag met wederzijds goedvinden schriftelijk vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. In de vaststellingsovereenkomst wordt bijvoorbeeld vastgelegd wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt, of sprake is van vrijstelling van arbeid met behoudt van loon, de eindafrekening en of er sprake is van een ontslagvergoeding.

Ook is het belangrijk dat de werknemer goed let op de ontslagvergoeding. In veel gevallen wordt er in eerste instantie een lagere vergoeding aangeboden, maar een hogere ontslagvergoeding is vaak wel te realiseren door goede onderhandelingen. Ons kantoor heeft veel ervaring in het arbeids- en ontslagrecht en kan de onderhandelingen voor je uit handen nemen.

Ontslag met wederzijds goedvinden en recht op WW

Ontslag met wederzijds goedvinden leidde tot 1 oktober 2006 nog tot problemen voor de werknemer. De werknemer kreeg vaak geen WW-uitkering, omdat hij verwijtbaar werkloos zou zijn geworden. Deze verwijtbaarheidstoets is sinds 1 oktober 2016 gewijzigd. Een werknemer is nu alleen nog maar verwijtbaar werkloos als het dienstverband op zijn verzoek eindigt, terwijl er geen onoverkomelijke bezwaren waren om het dienstverband toch voort te zetten of als er sprake zou zijn van gedragingen van de werknemer die een ontslag op staande voet zou rechtvaardigen.

Een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden zal voor de werknemer in de meeste gevallen geen belemmering vormen om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen. Een vaststellingsovereenkomst moet namelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het niet vastleggen van belangrijke punten kan gevolgen hebben voor een WW-uitkering en vaak ook tot andere problemen leiden.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Het komt ook voor dat er een vaststellingsovereenkomst aangeboden wordt terwijl je ziek bent. Een vaststellingsovereenkomst ondertekenen bij ziekte kan dan ook grote financiële gevolgen hebben. Het UWV stelt namelijk als voorwaarde voor een WW-uitkering dat je op zoek gaat naar ander werk. Als je door ziekte niet op zoek kan gaan naar ander werk, dan krijg je vaak geen WW-uitkering. Daarnaast loop je bovendien de kans dat je geen ziektewetuitkering krijgt. Bij ziekte is ontslag met wederzijds goedvinden dus niet verstandig. Teken nooit zomaar de vaststellingsovereenkomst voordat je deze hebt laten controleren door een jurist!

Vaststellingsovereenkomst ontvangen?

Heb een vaststellingsovereenkomst gekregen, en wil je weten of je deze met een gerust hart kunt tekenen? Wij controleren de vaststellingsovereenkomst tot in de puntjes! Ook hulp of advies van een van onze juristen nodig? Neem gerust contact met ons op.

Overleg uw juridische kwestie met SKM Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.