fbpx
SKM Juristen

Ontslag door faillissement

Een faillissement is zowel voor de werknemer als de werkgever geen pretje. Het bedrijf moet sluiten en de werknemer krijgt in de meeste gevallen een ontslag. Helaas komt het momenteel steeds vaker voor dat een faillissement wordt uitgesproken door de rechtbank. Dit zorgt voor een onzekere periode en vele vragen. Maar hoe gaat een ontslag door een faillissement in zijn werk, waar heeft u als werknemer recht op en wat moet u doen?

Ontslag door faillissement

Als een faillissement is uitgesproken door de rechter zal een curator het faillissement afhandelen. De curator zal beoordelen of alle werknemers ontslagen moeten worden er of een eventuele doorstart mogelijk is. Als de curator besluit om de arbeidsovereenkomst te beëindigen dan zult u als werknemer een brief ontvangen. Hierin staat uitgelegd dat de onderneming failliet is gegaan, dat de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd en tegen welke datum. Tot aan de opzegdatum moet u blijven werken, tenzij de curator benoemd dat u bent vrijgesteld van werkzaamheden.

Ondanks dat de wettelijke opzegtermijnen bij ontslag langer kan zijn, is deze bij een faillissement verkort naar maximum zes (6) weken. Na deze 6 weken bent u niet meer in dienst bij de werkgever tenzij een doorstart wordt gemaakt. Helaas kunt u niets doen tegen een ontslag door een faillissement. Vaak staat wel in de brief van de curator dat u in bezwaar kunt gaan, maar door de situatie van de werkgever heeft zo’n bezwaarschrift helaas vaak geen zin.

Betaling loon bij faillissement

In de meeste gevallen is een failliet verklaarde werkgever niet in staat om de lonen van alle werknemers te betalen. Wel bestaat er een wettelijke bescherming voor werknemers waardoor u alsnog uw loon ontvangt. Het UWV neemt namelijk de loonbetalingsplicht na een faillissement op zich. Hierdoor betaalt het UWV gedurende dertien (13) weken voor het faillissement tot aan de opzegdatum het loon aan u uit. Ook betaalt het UWV de niet-opgenomen vakantiedagen en de bijbehorende eindafrekening van het afgelopen jaar uit. Zo heeft u als werknemer zekerheid dat u alsnog (een deel) van uw salaris ontvangt.

Ondanks dat het UWV de betalingsverplichting overneemt dient u wel officieel een aanvraag in te dienen bij het UWV. Als u nog meer loon terug dient te krijgen dan is het raadzaam om een loonvordering in te dienen bij de curator. Het kan namelijk zijn dat de administratie van het bedrijf een puinhoop is, waardoor het niet duidelijk is wat u nog dient te ontvangen. In de brief aan de curator vermeldt u al het achterstallige loon waaronder:

  • Wat het achterstallige loon is;
  • Of u nog overuren uitbetaald dient te krijgen;
  • Of u nog vakantiegeld en een dertiende maand krijgt;
  • Welke bonussen en vergoedingen u eventueel nog meer krijgt;
  • Hoeveel vakantiedagen u nog heeft staan.

Houdt u er wel rekening mee dat de kans klein is dat u daadwerkelijk uw vordering ontvang, omdat de werkgever vaak niet voldoende geld heeft om dit deel te betalen en de belastingdienst bijvoorbeeld voorrang heeft op het ontvangen van geld. Ook dient u met de brief van de curator een WW-uitkering aan te vragen. Deze uitkering gaat in na de opzegtermijn.

Ontslagvergoeding bij een faillissement

Vanaf 1 januari 2020 heeft elke werknemer recht op een transitievergoeding, ook al heeft u maar een paar dagen gewerkt. Helaas bestaat er bij een faillissement geen recht meer op de wettelijke transitievergoeding waardoor u geen ontslagvergoeding ontvangt bij een ontslag.

Zijn er voor het faillissement al afspraken gemaakt over beëindiging van de arbeidsovereenkomst? Dan heeft u wel recht op een ontslagvergoeding. De afspraken staan namelijk benoemd in een vaststellingsovereenkomst, waardoor u ook overeengekomen bent dat u een vergoeding hoort te krijgen. Deze vergoeding dient de werkgever dan ook uit te betalen, maar gelet op het faillissement is het de vraag of hier voldoende geld voor is binnen het bedrijf.

Doorstart en arbeidsvoorwaarden

Mocht er een doorstart mogelijk zijn dan worden de gezonde delen van het bedrijf voortgezet. U als werknemer wordt hier te allen tijde over geïnformeerd door de curator als dit mogelijk is en wat voor gevolgen dit voor u heeft.

Als er een doorstart mogelijk is dan geldt dat de arbeidsvoorwaarden niet mee overgaan. U zult dus een nieuwe arbeidsovereenkomst ontvangen met mogelijke andere arbeidsvoorwaarden. Als u de nieuwe arbeidsovereenkomst- en voorwaarden weigert dan heeft dit gevolgen voor uw WW-uitkering. Immers moet u passende arbeid accepteren, waardoor het UWV de uitkering stop kan zetten als u de “nieuwe” baan niet accepteert.

Juridisch advies en hulp

Zoals gezegd is een faillissement en een ontslag voor zowel de werkgever als de werknemer geen pretje en kan het zijn dat u nog met vragen zit. Mocht u nog vragen hebben of advies willen? Schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze juristen. Onze juristen zijn professioneel, toegankelijk en beschikken over de juiste kennis om u te kunnen helpen. Wij staan u graag te woord.

Overleg uw juridische kwestie met SKM Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.