SKM Juristen

Mediation bij burenruzie

Professionele aanpak
Scherpe tarieven
Snelle oplossingen
Gratis intake

Mediation bij burenruzie​

Conflicten tussen buren ontstaan in de meeste gevallen door misverstanden en slechte communicatie. Vaak ontstaat een burenruzie door een kleine ergernis. Bijvoorbeeld door geluidsoverlast, stank, rook of door problemen over de erfafscheiding. Dit kan vervolgens leiden tot vele irritaties en spanningen waardoor dit uiteindelijk veel invloed gaat hebben op het woongenot. 

In alle gevallen kom je er vaak zelf niet meer uit. Een gesprek voeren is lastig en zorgt alleen maar voor meer irritatie. Dit terwijl je weet dat de oplossing waarschijnlijk juist ligt in het voeren van een gesprek. Mediation bij burenruzies kan ervoor zorgen dat jullie weer gezamenlijk het gesprek aan kunnen gaan en naar een oplossing kunnen werken. Zodat jullie weer fijn naast elkaar kunnen wonen. 

Onze burenmediators kunnen u onder andere begeleiden bij:

Opzoek naar een acceptabele oplossingen voor beide partijen?

Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op.

Werkwijze mediation bij burenruzies

Het eerste gesprek met onze mediators is een gratis kennismakingsgesprek. Beide partijen kunnen hun vragen stellen, het proces wordt uitgelegd en de verwachtingen worden besproken. Besluit u om met ons in zee te gaan dan volgt een eerste afspraak.

In het eerste gesprek ondertekent u een mediationovereenkomst conform de regels van de Mediatorsfederatie Nederland. Hierin staat onder andere de vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en de inzet benoemt. 

In het algemeen zijn twee tot zes bijeenkomsten nodig om een oplossing te bereiken. Onze gesprekken duren ongeveer 2 uur en wij proberen de mediation af te ronden binnen maximaal 6 weken.

De kosten voor mediation bij burenruzies bedragen € 140, – exclusief btw per uur. Dit bedrag wordt vaak gelijkwaardig gedeeld. Als jullie een andere verdeling wensen dan wordt dit tijdens het intakegesprek besproken. 

conference room, table, office