fbpx
SKM Juristen

De last onder dwangsom

De last onder dwangsom wordt in het bestuursrecht vaak opgelegd door een overheidsinstantie zoals de gemeente. Maar wat is een last onder dwangsom, wanneer mag deze opgelegd worden en kan je hier iets tegen doen?
 

Wat is een last onder dwangsom?

Overheidsinstanties kunnen een last onder dwangsom opleggen aan burgers en bedrijven. Dit doen zij op het moment dat er sprake is van een illegale situatie. Een illegale situatie is bijvoorbeeld het plaatsen van een aanbouw, terwijl je hier geen vergunning voor hebt. De last onder dwangsom is een herstelsanctie. Dit betekent dat de overheid een verplichting oplegt. Jouw bedrijf of jij als burger moet iets doen of laten, zo niet dan moet je een boete betalen.
 

Wanneer kan een last onder dwangsom opgelegd worden?

Als een overheidsinstantie vindt dat er een overtreding is in de wet- en regelgeving en zij deze overtreding willen beëindigen kunnen zij een last onder dwangsom opleggen. De overheid vindt met andere woorden dat er sprake is van een illegale of onrechtmatige situatie. De overheid wil deze situatie beëindigen en treedt handhavend op. De overheidsinstantie dwingt een burger of bedrijf om zich te gedragen volgens de wet.
 
Voordat de last onder dwangsom wordt opgelegd, krijgt de burger of het bedrijf eerst een brief met het voornemen van de overheidsinstantie. De overheid geeft in deze brief aan welke overtreding zij geconstateerd hebben, wat jij moet doen en binnen welke termijn. Bij een voornemen kan je een zienswijze indienen.
 

Indienen zienswijze

Als je het niet eens bent met het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom, dan kan je een zienswijze indienen. De zienswijze kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Een zienswijze houdt in dat jij je mening geeft over het voornemen van de overheidsinstantie. In de zienswijze dien je aan te geven waarom een dwangsom niet redelijk is en waarom jij vindt dat er geen sprake is van een illegale situatie.
 
Vaak krijg je te maken met korte termijnen bij het indienen van een zienswijze, waardoor snel handelen vaak van belang is. In veel gevallen is het raadzaam om juridische hulp in te schakelen. Een zienswijze kan er namelijk voor zorgen dat de definitieve beslissing anders uitpakt.
 

Bezwaarprocedure

Wordt de last onder dwangsom toch opgelegd, dan kan je er allereerst voor kiezen om de overtreding toch te beëindigen. Hierdoor verdwijnt de last en hoef je de dwangsom niet te betalen. Je kan er ook voor kiezen om bezwaar in te dienen tegen de beslissing. Let er wel op dat je op tijd bezwaar indient, anders word je niet-ontvankelijk verklaard en kan je niets meer doen tegen de beslissing.
 
Laat jezelf dus snel adviseren over de mogelijkheden voor het indienen van bezwaar. Onze juristen kunnen controleren of de overheidsinstantie zich aan haar voorwaarden heeft gehouden bij het opleggen van een last onder dwangsom. Na het indienen van bezwaar neemt de overheid haar eigen beslissing in heroverweging en volgt de beslissing op bezwaar.
 

Beroep last onder dwangsom.

Mocht het bezwaarschrift ongegrond worden verklaard, dan kan je beroep instellen bij de rechtbank. Ook voor het instellen van beroep geldt een termijn van (vaak) 6 weken. De termijn voor het instellen van beroep kan verkort worden, maar dit moet in de beslissing op bezwaar vermeldt staan.

 

Juridisch advies of hulp

Door de korte termijnen en de complexe materie is het raadzaam om juridisch advies in te winnen of hulp in te schakelen bij een jurist. Onze juristen hebben ervaring bij het opstellen van een zienswijze en het voeren van een bezwaar- en beroepsprocedure. Neem dus gerust contact met een van onze juristen op om de mogelijkheden in jouw zaak te bespreken. Wij staan je graag te woord!

Overleg uw juridische kwestie met SKM Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.