fbpx
SKM Juristen

Huurrecht

Onderhandelen als het kan, procederen als het moet.

Huurovereenkomsten worden dagelijks gesloten, denk bijvoorbeeld aan de huur van een woning, een kamer of een bedrijfsruimte. In de meeste gevallen verloopt het contact tussen huurder en verhuurder zonder problemen en wordt de huurovereenkomst nageleefd. Vaak genoeg ontstaat er ook een huurconflict of geschil over de voorwaarden, omdat er een huurachterstand is of door gebreken. U krijgt dan te maken met het huurrecht. 

Het huurrecht is een complex en uitgebreid rechtsgebied waarbij een oplossing op diverse manieren is te realiseren. Strategisch denken en handelen, scherp kunnen onderhandelen en vooral oplossingsgericht werken zijn kwaliteiten die u van uw huurrecht jurist mag verwachten. 

De juristen huurrecht van SKM Juristen adviseren u graag bij huurconflicten, geschillen over onderhoud en overlast, gebreken aan de woning en overige huurrecht vraagstukken. Ook kunnen wij u helpen bij het opstellen en toetsen van het huurcontract. Waar u ook tegenaan loopt, wij staan u graag bij. 

Onze huurrecht juristen kunnen u met veel expertise ondersteunen op onder meer de volgende gebieden: 

Ondersteuning in het Huurrecht

Bij onze juristen huurrecht kunt u onder meer terecht voor diverse vormen van dienstverlening. Denk hierbij aan adviseren, conflictbemiddeling, voeren van onderhandelingen en het voeren van gerechtelijke procedures. Ook het opstellen van huurcontracten en reglementen doen wij dagelijks. 

De juristen van SKM Juristen hebben een ruime ervaring in het adviseren en procederen in het huurrecht. Wij volgens de ontwikkelingen, de rechterlijke uitspraken en wetswijzigingen op de voet en staan zowel huurders en verhuurders bij. Onze juristen reageren binnen 24 uur en kunnen snel schakelen. Hierdoor weet u snel waar u aan toe bent en heeft u snel duidelijkheid over de kosten en uw kansen. 

Contact

Heeft u vragen over uw situatie, wilt u advies of hulp of wilt u weten hoe wij werken?
Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op.

Artikelen huurrecht

Vaccinatieplicht en de informatieplicht naar de werkgever

Vaccinatieplicht en de informatieplicht naar de werkgever. Het coronavirus is nog steeds aanwezig. Door velen wordt er gestreden tegen dit virus en er zijn diverse vaccins ontwikkeld. Zoals bijna iedereen weet is er op 6 januari 2021 een start gemaakt

Rechten van een OR

Welke rechten heeft een OR? Rechten van de OR De OR moet minimaal 60 uur per jaar overleg plegen met elkaar. Dit moet de ondernemer faciliteren ook financieel gezien. De OR en Ondernemer plegen ten minste eenmaal per jaar gezamenlijk

Stappenplan oprichten Ondernemingsraad

Stappenplan oprichten van een ondernemingsraad Stap 1: Oriëntatie Ondernemingsraad Het is voor elke ondernemer belangrijk om te weten wanneer het verplicht is een ondernemingsraad (OR) op te richten. Vaak gaat een ondernemer daar pas over nadenken als het bedrijf meer

Ontslag op staande voet transitievergoeding

Ontslag op staande voet en transitievergoeding Een werknemer krijgt ontslag op staande voet aangezien de werknemer dronken op het werk verschijnt. De werknemer is het hier niet mee eens en vecht het ontslag op staande voet aan bij de rechter.

overeenkomst van opdracht opstellen

Wanneer heb ik een overeenkomst van opdracht nodig? Een overeenkomst van opdracht wordt vaak overeengekomen tussen twee partijen. De ene partij voert een opdracht uit en de andere partij betaald hier een afgesproken bedrag voor. Deze afspraken en de rechten

Huurverlaging vanwege de coronacrisis

Huurverlaging vanwege de coronacrisis Zowel in de eerste golf als in de tweede golf tijdens de coronacrisis hebben diverse ondernemers geprobeerd om de huurprijs te verlagen. Hiervoor gebruikte vele ondernemers het standpunt dat zij geen tot amper gebruik maakte van

Stappen bedrijfsovername

Stappen van een bedrijfsovername Bij een overname van een bedrijf komt veel kijken. Een bedrijfsovername is vaak een complex proces waarbij rekening dient te worden gehouden met veel aspecten. Het is daarom verstandig om u bij te laten staan door

Functiewijziging

Functiewijziging Vaak komt het voor dat werkgever en werknemer bespreken dat de werknemer een andere functie mag gaan uitvoeren. Dit is een functiewijziging en dus een wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Een functiewijziging is vaak aan voorwaarden gebonden en brengt rechten

gebreken woning huur opschorten

Gebreken huurwoning opschorten huur Als u een woning huurt kan het weleens voorkomen dat er sprake is van een gebrek. Bijvoorbeeld omdat er een lekkage is of omdat u last heeft van overlast. De verhuurder is in dat geval verplicht

Ontslag door corona

Ontslag door corona Veel bedrijven hebben het momenteel financieel moeilijk door corona. Opdrachten, werkzaamheden maar ook ondernemingen waar werkzaamheden voor gedaan worden vallen weg. Zo hebben de KLM, Mediamarkt, La Place en Booking.com al aangegeven om te gaan reorganiseren. Als

WOB verzoek

Een WOB-verzoek, hoe gaat dat? Als u bepaalde informatie wilt van de overheid, kunt u ervoor kiezen om een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) verzoek in te dienen. Dit doet u bijvoorbeeld als u wilt weten waarom een besluit is

Beëindiging huurovereenkomst bij renovatie

Beëindiging huurovereenkomst bij renovatie Bij renovatie door de verhuurder gaat het om het (gedeeltelijk) vernieuwen van de woning door het aanbrengen van veranderingen of door de woning te vergroten. Ook het slopen en herbouwen van de woning valt onder een

Huurverhoging na renovatie

Huurverhoging na renovatie Een verhuurder kan ervoor kiezen om werkzaamheden uit te (laten) voeren aan de woning die u huurt. Deze werkzaamheden kunnen opgevat worden als onderhoud, dringende werkzaamheden of renovatie. Als een verhuurder renovatiewerkzaamheden wilt uitvoeren, dient dit in

Airbnb serviceskosten

Servicekosten Airbnb Airbnb is de laatste maanden veelvoudig in het nieuws geweest in verband met de servicekosten die zij in rekening brengen bij huurders. Zo is er recent een uitspraak geweest door de kantonrechter over deze servicekosten en of deze

verbetertraject

Het verbetertraject Een verbetertraject wordt ingezet op het moment dat er sprake is van een werknemer die disfunctioneert. Kortgezegd vindt de werkgever dat de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. Maar hoe wordt zo’n verbetertraject gestart

Geheimhoudingsverklaring

De geheimhoudingsverklaring Een geheimhoudingsverklaring of een non disclosure agreement (NDA) is een overeenkomst tussen twee of meerdere partijen waarin wordt afgesproken om bepaalde informatie geheim te houden. Met andere woorden bepaalde informatie mag niet gedeeld worden met anderen. Wordt dit

Kledingvoorschriften door werkgever

Kledingvoorschriften door de werkgever Een van de vragen die we het vaakst in de zomer krijgen is of de werkgever mag verbieden om bepaalde kleding naar het werk te dragen. Tijd om hier opheldering over te geven in deze blog. 

De tijdelijke overbrugging voor flexibele arbeidskrachten

De tijdelijke overbrugging voor flexibele arbeidskrachten Per 22 juni 2020 kunnen onder andere flexwerkers een beroep doen op de tijdelijke overbrugging voor flexibele arbeidskrachten.  Deze regeling is bedoeld om werknemers met flexibele contracten te ondersteunen en ook hun recht te

Studiekosten terugbetalen werkgever

Studiekosten terugbetalen aan de werkgever Vaak genoeg komt het voor dat een werknemer op kosten van de werkgever een opleiding mag volgen. De ene keer bestaat dit uit een (korte) cursus en de andere keer uit een opleiding van meerdere

Coronavirus rechten ondernemingen

Steunmaatregelen ondernemers corona 2.0 De Nederlandse overheid heeft door het coronavirus diverse steunmaatregelen genomen om ondernemers en zzp’ers te steunen. Eerder gaven wij al waar u als ondernemer recht op had. Per 1 juni 2020 zijn de steunmaatregelen 2.0 in

due dilligence onderzoek

Het due dilligence onderzoek Op het moment dat u uw onderneming te koop zet, iemand wilt laten intreden als bestuurder of als u een onderneming wilt kopen krijgt u te maken met een due dilligence onderzoek. Toch wordt dit onderzoek

Aanzegverplichting

De aanzegverplichting Bij elke tijdelijke arbeidsovereenkomst geldt sinds 2015 de aanzegverplichting. Deze verplichting houdt in dat de werkgever de werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst moet informeren over een voortgang van de arbeidsrelatie. De aanzegverplichting dient

Hoeveel kost een rechtszaak

Hoeveel kost een rechtszaak? In uw recht staan en uw recht krijgen zijn helaas twee verschillende dingen. Ondanks ons motto: “onderhandelen als het kan, procederen als het moet” komt het voor dat een gang naar de rechter toch noodzakelijk is.

Aannemer levert werk niet goed of niet tijdig af

Aannemer levert werk niet goed of niet tijdig af Op zijn tijd laat iedereen weleens iets aan zijn woning of pand doen. Soms doet u dit zelf, maar vaak genoeg wordt dit werk uitbesteed aan een aannemer. U laat bijvoorbeeld

onmisbare documenten webwinkel

Onmisbare juridische documenten webwinkel Als u een webshop of webwinkel begint krijgt u te maken met vele verschillende zaken. Denk bijvoorbeeld aan de marketing, de optimalisatie van uw webwinkel, de inkoop maar ook de verplichte documenten. Elke webwinkel -en website-

Ontslag door faillissement

Ontslag door faillissement Een faillissement is zowel voor de werknemer als de werkgever geen pretje. Het bedrijf moet sluiten en de werknemer krijgt in de meeste gevallen een ontslag. Helaas komt het momenteel steeds vaker voor dat een faillissement wordt

Bezwaar verkeersboete

Bezwaar tegen een verkeersboete Bij ruim honderdduizend Nederlanders viel vorig jaar een brief van het CJIB op de deurmat in verband met een verkeersboete. Ook dit jaar zullen weer vele Nederlanders een verkeersboete ontvangen, vooral nu de maximumsnelheid verlaagd is

Coronavirus: veelgestelde vragen werkgevers en werknemers

Coronavirus: veelgestelde vragen werkgevers en werknemers Door het coronavirus heerst  er veel onzekerheid bij werkgevers en werknemers. Beiden lopen met veel vragen en de (dagelijkse) wijzigingen maken het er niet makkelijker op. Hierom hebben wij de meest gestelde vragen gebundeld. 

cumulatiegrond arbeidsrecht

De cumulatiegrond in het arbeidsrecht Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Met de komst van de WAB is er een ontslaggrond toegevoegd aan de acht gronden die al bestonden. De nieuwe ontslaggrond

TOGS Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren wegens het coronavirus

TOGS: Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren wegens het coronavirus Ondernemers kunnen vanaf 27 maart 2020 een beroep doen op de eerder aangekondigde regeling voor een tegemoetkoming voor de getroffen sectoren, de TOGS. Door deze regeling kunnen ondernemers die het hardst getroffen

Coronavirus rechten ondernemingen

Coronavirus rechten van ondernemingen Het coronavirus blijft helaas in ons midden. Vele ondernemers en zzp’ers hebben het financieel moeilijk, moeten noodgedwongen hun deuren sluiten of zien dat hun opdrachten geannuleerd worden. Hierdoor heeft de Nederlandse overheid diverse maatregelen genomen om

werktijdverkorting

Werktijdverkorting Werktijdverkorting speelt momenteel bij veel bedrijven en werkgevers een grote rol. Immers gaan door het coronavirus bedrijven dicht of hebben ze weinig tot minder werk. Dit heeft een grote invloed op zowel werkgevers en werknemers en zorgt voor veel

Coronavirus rechten en plichten als werknemer en werkgever

Coronavirus: Rechten en plichten als werkgever en werknemer Het coronavirus houdt iedereen flink bezig en de besmettingen lopen dagelijks op. Zowel de werkgever als de werknemer hebben hierover vele vragen. Wij hebben de meest gestelde vragen gebundeld zodat jij als

eenzijdig wijzigingsbeding

Eenzijdig wijzigingsbeding Sommige werkgevers hebben een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Vaak staat er in de arbeidsovereenkomst een bepaling opgenomen zoals: “de werkgever is bevoegd om de opgenomen arbeidsvoorwaarden in deze arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen indien de werkgever hiervoor

bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid Een rechtspersoon (bijvoorbeeld een B.V., NV, of stichting) kan zelfstandig geen rechtshandelingen verrichten. Hierom worden rechtspersonen bestuurd door een bestuurder. Op het moment dat het bedrijf bijvoorbeeld schade lijdt of failliet gaat, kan een bestuurder ook privé aansprakelijk gesteld

Ondernemer non-conformiteit

Ondernemer en een beroep op non-conformiteit Als je iets koopt, dan sluit je met de andere partij een koopovereenkomst. Bij een koopovereenkomst en de levering heb je recht op een deugdelijk product. Met andere woorden, het product dat je koopt

Ondernemingsraad

Wanneer is een ondernemingsraad verplicht? Een ondernemingsraad is een medezeggenschapsorganen die de belangen van medewerkers binnen de organisatie vertegenwoordigen. Zij hebben inspraak in beslissingen van de organisatie. Maar wanneer is een ondernemingsraad verplicht en wat doet een ondernemingsraad? Ondernemingsraad verplicht

Vervaltermijnen in het arbeidsrecht

Vervaltermijnen in het arbeidsrecht In het arbeidsrecht gelden bepaalde vervaltermijnen. Dit houdt in dat je rekening dient te houden met bepaalde termijnen en deadlines. Als je één dag te laat bent, betekend dit vaak dat je geen recht meer hebt

vrije advocaatkeuze

De vrije advocaatkeuze Op het moment dat je een rechtsbijstandverzekering hebt, heb je recht op bijstand bij een juridisch geschil. Soms kan het zijn dat een rechtsbijstandsverzekeraar de zaak uit handen geeft aan een jurist of advocaat. Maar wist je

Re-integratie stappenplan

Stappenplan bij re-integratie Een zieke werknemer levert voor de werkgever vaak een vervelende situatie op. Maar elke werknemer kan weleens ziek worden. Op het moment dat een werknemer langdurig ziek is, krijgen zowel werknemer als werkgever bepaalde verplichtingen. Samen moeten

SKM Juristen

SKM Juristen

Naamswijziging: SKM Juristen Met ingang van januari 2020 zal Kim van der Meij toetreden als nieuwe  partner en bestuurder bij Steenbergen & Klooster Juristen. Kim van der Meij is al geruime tijd in dienst bij Steenbergen & Klooster Juristen en

gerechtelijke procedure

De gerechtelijke procedure In sommige zaken kom je er met onderhandelingen niet uit, waardoor een van de partijen besluit om naar de rechter te stappen. In juridische woorden kunnen partijen in der minne geen oplossing vinden voor het conflict. Een

ontslag tijdens ziekte

Ontslag tijdens ziekte Een werknemer die in de ziektewet zit heeft ontslagbescherming. Met andere woorden een zieke werknemer mag niet ontslagen worden. Maar geldt het altijd dat een werknemer geen ontslag tijdens ziekte mag krijgen? Of zijn er uitzonderingen waardoor

Retentierecht uitoefenen

Het retentierecht uitoefenen Het retentierecht is een recht van een schuldenaar om zijn verplichtingen op te schorten. Met andere woorden de schuldenaar kan besluiten om zijn verplichtingen niet na te komen zolang de andere partij ook niet nakomt. Het retentierecht

kort geding starten

Een kort geding starten Een rechtszaak (bodemprocedure) starten kan vaak snel, maar vaak duurt het minimaal 6 maanden voordat je daadwerkelijk voor de rechter staat. Dit kan nog langer duren als de rechter bijvoorbeeld diverse (bewijs)opdrachten geeft of als jij

opvolgen advies bedrijfsarts

Opvolgen advies van de bedrijfsarts Op het moment dat een werknemer ziek is, hebben zowel de werkgever als de werknemer re-integratieverplichtingen. Als de werknemer weer (deels) aan het werk kan, zal dit vaak gebeuren in overleg met de bedrijfsarts en

ontslag per whatsapp

Ontslag op staande voet per whatsapp, kan dat? Whatsapp wordt (bijna) door iedereen gebruikt en (bijna) iedereen wordt ermee wakker en gaat ermee naar bed. Ook op de werkvloer is Whatsapp niet meer weg te denken. Soms komt het dan

Bedrijfsovername

Hoe werkt een bedrijfsovername? Een bedrijfsovername is voor zowel de verkoper als voor de koper spannend. Beide partijen kennen elkaar (vaak) niet en er volgt vaak een lang en spannend onderhandelingstraject. Daarnaast is het nog de vraag wat de plannen

Zonder toestemming op vakantie, ontslag op staande voet?

Zonder toestemming op vakantie, ontslag op staande voet? Als je werkt dan heb je recht op vakantiedagen en dus het recht om op vakantie te gaan. De werkgever mag een vakantieaanvraag alleen weigeren op het moment dat er een verstoring

reflexwerking

Reflexwerking bij algemene voorwaarden In sommige gevallen kunnen naast consumenten ook kleine bedrijven, denk aan de eenmanszaak, VOF of een kleine BV zich beroepen tegen onredelijke bedingen in algemene voorwaarden. Dat wordt dan reflexwerking genoemd. Wat is reflexwerking en wanneer