fbpx
SKM Juristen

De geheimhoudingsverklaring

Een geheimhoudingsverklaring of een non disclosure agreement (NDA) is een overeenkomst tussen twee of meerdere partijen waarin wordt afgesproken om bepaalde informatie geheim te houden. Met andere woorden bepaalde informatie mag niet gedeeld worden met anderen. Wordt dit toch gedaan dan moet die partij vaak een boete betalen. Hoe het precies zit met een geheimhoudingsverklaring leest u in deze blog.

Geheimhoudingsverklaring of NDA

Een geheimhoudingsverklaring komt het vaakst voor bij het aangaan van een samenwerking of bij een bedrijfsovername. Tijdens deze onderhandelingen en het due dilligence onderzoek komt er namelijk veel bedrijfsgevoelige informatie vrij die de onderneming kan schaden. Om ervoor te zorgen dat de informatie ook echt geheim blijft of om ervoor te zorgen dat de ander niet zelf met het idee een bedrijf gaat starten sluiten partijen vaak een geheimhoudingsverklaring of NDA. Geheimhouding wordt ook vaak aangegaan met medewerkers binnen de organisatie of met een fabriek die het product voor u maakt. Dit om op deze manier de onderneming te beschermen.

In de geheimhoudingsverklaring staat duidelijk aangegeven welke informatie beschikbaar wordt gesteld, wat er met de informatie gedaan mag worden en wat de gevolgen zijn als de geheimhouding toch verbroken wordt. Kortweg staan de volgende punten benoemd in een geheimhoudingsverklaring:

  • Het doel van de geheimhoudingsverklaring;
  • Welke informatie geheim moet blijven;
  • Wat er wel en niet met de informatie gedaan mag worden;
  • Wie de informatie geeft en wie de informatie krijgt;
  • Of de geheimhouding altijd blijft bestaat of wanneer deze niet meer geheim is;
  • De boete.

Boete overtreden geheimhoudingsverklaring

In elke NDA of geheimhoudingsverklaring staat een sanctie opgelegd in de vorm van een boete. Als dit niet staat opgenomen heeft een geheimhoudingsverklaring namelijk ook niet veel zin. Er wordt dan namelijk wel iets verboden, maar er zijn geen consequenties voor het verbreken van de geheimhouding. Zoals gezegd staat er hierom vaak een boete vermeldt in de geheimhoudingsverklaring.

De partij die de geheimhouding schendt dient dan de verschuldigde boete te voldoen. Vaak is deze boete ook hoog, om zo juist te voorkomen dat iemand de geheimhouding schendt. Naast de boetebepaling bestaat er ook een mogelijkheid om de volledige schade te verhalen op de partij die de geheimhouding schendt. De totale schadevergoeding kan hierdoor hoog oplopen. 

Opstellen of controleren geheimhoudingsverklaring

Het opstellen van een geheimhoudingsverklaring of NDA is elke keer weer maatwerk. Bij elke onderhandeling dient er namelijk gekeken te worden naar de wensen van alle partijen en naar welke informatie beschikbaar wordt gesteld.

Bij SKM Juristen bent u aan het juiste adres om een geheimhoudingsverklaring op te laten stellen of om deze te controleren. Voor meer informatie of juridisch advies kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze juristen. Wij staan u graag te woord.

Overleg uw juridische kwestie met SKM Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.