fbpx
SKM Juristen

Coronavirus: veelgestelde vragen werkgevers en werknemers

Door het coronavirus heerst  er veel onzekerheid bij werkgevers en werknemers. Beiden lopen met veel vragen en de (dagelijkse) wijzigingen maken het er niet makkelijker op. Hierom hebben wij de meest gestelde vragen gebundeld. 

Mag ik als werknemer weigeren om naar het werk te gaan?

Het advies vanuit de regering is om zoveel mogelijk thuis te werken. Op grond van goed werknemerschap en -werkgeverschap zijn beiden verplicht om dit advies op te volgen. Een werknemer moet hierdoor in de gelegenheid gesteld worden om thuis te werken. Wel dient de werknemer een werkomgeving te hebben die voldoet aan alle arbo eisen. Kan deze werkplek thuis niet gecreëerd worden of kan het werk niet thuis uitgevoerd worden dan kan de werkgever u verplichten om naar het werk te komen. 

 

Kan de werkgever zijn werknemers verbieden om naar het werk te komen?

Nee, een werknemer heeft in beginsel het recht om te werken, waardoor de werkgever niet zomaar mag verbieden om naar het werk te komen. Wel kan dit indien daar een gegronde reden voor is. Heeft een werknemer of een van diens gezinsleden bijvoorbeeld gezondheidsklachten of kan het werk gemakkelijk thuis uitgevoerd worden dan kan de werkgever inderdaad opdragen om niet naar het werk te komen.

 

Als de werknemer niet thuis kan werken, dient het loon dan doorbetaald te worden?

Ja, als het niet mogelijk is om thuis te werken en er ook geen mogelijkheid is om toch op kantoor te werken dan hoort de werkgever gewoon het loon door te betalen. De werkgever mag alleen weigeren om het loon door te betalen indien de werknemer verantwoordelijk is voor het niet werken. Is een werknemer bijvoorbeeld bewust op reis gegaan terwijl er een negatief reisadvies geldt en moet de werknemer daardoor in quarantaine dan hoeft de werkgever deze periode niet door te betalen.

 

Als een werknemer thuis blijft en weigert naar werk te komen heeft de werknemer dan recht op loon?

Nee, als een werknemer bewust thuis blijft -bijvoorbeeld uit angst- dan hoeft de werkgever geen loon door te betalen. Dit gedrag kan namelijk gezien worden als werkweigering wat ook kan leiden tot ontslag op staande voet. Zijn de angsten reëel, bijvoorbeeld omdat meerdere collega’s ziek zijn, dan kan er besproken worden om thuis te werken en dient de werkgever het loon wel weer door te betalen.

 

Kan de werkgever een werknemer verplichten om andere werkzaamheden te verrichten?

Onder bepaalde omstandigheden is dit mogelijk. In de arbeidsovereenkomst of in een CAO kan namelijk opgenomen staan dat de werknemer ook andere werkzaamheden kan verrichten dan zijn of haar eigen functie. Staat dit niet in de arbeidsovereenkomst, dan dient gekeken te worden naar de redelijkheid en billijkheid. Als het voorstel redelijk is moet de werknemer dit accepteren en dus andere werkzaamheden uitvoeren.

 

Kan de werkgever het vakantiegeld later of niet uitbetalen?

Nee, de werkgever dient het vakantiegeld uiterlijk in juni uit te betalen. Uitstel mag, indien de werknemer hiermee instemt en dit schriftelijk wordt overeengekomen. Stemt de werknemer hier niet mee in, dan dient het vakantiegeld gewoon uitbetaald te worden. 

 

Mag de werkgever besluiten om de reiskosten niet uit te betalen?

Op deze vraag zijn eigenlijk twee antwoorden mogelijk. Allereerst als een werkgever op basis van declaraties de reiskosten vergoed, dan hoeven deze vanaf dag 1 niet uitbetaald te worden. De werknemers heeft immers niets om te declareren.

Als een werknemer een vaste reiskostenvergoeding krijgt, dan geldt de bijzondere regel bij langdurige afwezigheid. Hierdoor moet de werkgever 6 weken de vaste reiskostenvergoeding doorbetalen. Na deze 6 weken, kunnen de reiskosten verlaagd worden naar € 0, -. Als de werknemer weer naar het werk gaat dan hoeft de werkgever pas weer een reiskostenvergoeding te betalen vanaf de maand ná de maand waarin de werknemer weer gaat werken. Gaat de werknemer op 1 mei weer dagelijks naar het werk toe, dan hoeft de werkgever pas weer reiskosten te betalen vanaf 1 juni.

 

Mag de werkgever de werknemer verplichten om vakantiedagen op te nemen als er geen werk is of als er thuis niet gewerkt kan worden?

Nee, de werkgever kan dit niet verplichten en dit risico ligt bij de werkgever. Vakantiedagen mogen immers alleen opgenomen worden in onderling overleg en beiden dienen in te stemmen met het opnemen van de vakantiedagen.

Eventueel kan de werkgever wel verplichten om ADV dagen op te nemen. Deze dagen vallen namelijk niet onder de vakantiewetgeving. Vaak zijn hier wel onderlinge afspraken over gemaakt en of de werkgever een werknemer kan verplichten om deze op te nemen. Mocht dit niet overeengekomen zijn, dan kan de werkgever een werknemer niet dwingen om de ADV dagen op te nemen.

 

Juridische hulp en advies

Zoals gezegd hebben wij de meest gestelde vragen gebundeld in deze blog, maar het kan uiteraard zijn dat jij als werknemer of als werkgever nog vragen hebt. Bijvoorbeeld wat uw rechten zijn als werknemer, werkgever of als ondernemer.

Soms kan een advies al helpen om antwoorden te krijgen op uw vragen. Mocht u nog vragen hebben of wilt u advies? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen of meld u aan voor ons gratis webinar. Wij staan u graag te woord.

Overleg uw juridische kwestie met SKM Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.