Verhalen uit de praktijk

Ontslag op staande voet transitievergoeding

Ontslag op staande voet en transitievergoeding

Ontslag op staande voet en transitievergoeding Een werknemer krijgt ontslag op staande voet aangezien de werknemer dronken op het werk verschijnt. De werknemer is het hier niet mee eens en vecht het ontslag op staande voet aan bij de rechter. De werknemer verzoekt daarbij om een transitievergoedingTransitievergoeding is de wettelijke ontslagvergoeding die werknemer krijgen bij …

Ontslag op staande voet en transitievergoeding Lees verder »

Airbnb serviceskosten

Servicekosten Airbnb

Servicekosten Airbnb Airbnb is de laatste maanden veelvoudig in het nieuws geweest in verband met de servicekosten die zij in rekening brengen bij huurders. Zo is er recent een uitspraak geweest door de kantonrechter over deze servicekosten en of deze in rekening gebracht mochten worden. Weten hoe het zat in deze zaak? Wij leggen het …

Servicekosten Airbnb Lees verder »

Ondernemer non-conformiteit

Ondernemer en non-conformiteit

Ondernemer en een beroep op non-conformiteit Als je iets koopt, dan sluit je met de andere partij een koopovereenkomst. Bij een koopovereenkomst en de levering heb je recht op een deugdelijk product. Met andere woorden, het product dat je koopt moet voldoen aan je verwachtingen. Als consument heb je veel regels die van dwingend recht …

Ondernemer en non-conformiteit Lees verder »

Retentierecht uitoefenen

Retentierecht uitoefenen

Het retentierecht uitoefenen Het retentierecht is een recht van een schuldenaar om zijn verplichtingen op te schorten. Met andere woorden de schuldenaar kan besluiten om zijn verplichtingen niet na te komen zolang de andere partij ook niet nakomt. Het retentierecht wordt gezien als een bijzonder opschortingsrecht en wordt vaak uitgeoefend op het moment dat een …

Retentierecht uitoefenen Lees verder »

opvolgen advies bedrijfsarts

Opvolgen advies bedrijfsarts

Opvolgen advies van de bedrijfsarts Op het moment dat een werknemer ziek is, hebben zowel de werkgever als de werknemer re-integratieverplichtingen. Als de werknemer weer (deels) aan het werk kan, zal dit vaak gebeuren in overleg met de bedrijfsarts en de leidinggevende. Toch komt het in de praktijk regelmatig voor dat het advies van de …

Opvolgen advies bedrijfsarts Lees verder »