fbpx
SKM Juristen

Bezwaar tegen een verkeersboete

Bij ruim honderdduizend Nederlanders viel vorig jaar een brief van het CJIB op de deurmat in verband met een verkeersboete. Ook dit jaar zullen weer vele Nederlanders een verkeersboete ontvangen, vooral nu de maximumsnelheid verlaagd is naar 100km per uur. Maar wist u dat u in bezwaar kunt gaan tegen een verkeersboete en dat dit volgens de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie ook nog loont. Vorig jaar bleek namelijk dat één op de drie bezwaarschriften gegrond verklaard werden en deze boetes dus onterecht opgelegd waren. Weten hoe u bezwaar kunt indienen tegen een verkeersboete? Wij leggen het uit.

De verkeersboete

Een verkeersboete wordt opgelegd door het CJIB en kan u bijvoorbeeld krijgen bij een kleine snelheidsovertreding. Ook krijgt u deze als u bijvoorbeeld door rood rijd. Een verkeerboete herkent u aan de letter “M” rechts bovenaan de brief. Deze M staat voor (de wet) Mulder, waar de verkeersovertredingen onder vallen. 

Als u een verkeersboete ontvangt staat er vermeld welke overtreding u begaan heeft en wat de hoogte van de boete is. Mocht u het niet eens zijn met de boete, dan kunt u bezwaar indienen. 

Bezwaar tegen een verkeersboete

Als u een verkeersboete heeft ontvangen, heeft u zes (6) weken de tijd om in bezwaar te gaan bij de Officier van Justitie. U kunt op twee manieren bezwaar indienen, zelf via uw DigiD of door het schrijven van een bezwaarschrift. 

Via DigiD zult u diverse gegevens moeten invullen waarom u het niet eens bent met de verkeersboete. Vervolgens kunt u het bezwaarschrift digitaal ondertekenen en versturen. U ontvangt automatisch een bericht dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. 

Als u een bezwaarschrift via de post verstuurd, dient u de volgende gegevens te vermelden:
– Uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum.
– Het CJIB-nummer van de boete.
– De datum.
– Uw handtekening.

U dient verder aan te geven waarom u het niet eens bent met de boete. Uw argumenten dient u vervolgens ook te motiveren. Heeft u bijvoorbeeld de auto verkocht en krijgt u na de verkoopdatum een boete of bent u door rood gereden omdat er een ambulance moest passeren. Dit zijn allemaal argumenten die u kunt benoemen in het bezwaarschrift. Aan de hand van uw informatie neemt de Officier van Justitie een beslissing.

Na het bezwaar bij een verkeersboete

Als u bezwaar heeft ingediend ontvangt u allereerst een ontvangstbevestiging. In deze brief staat vermeldt wanneer u een beslissing op bezwaar ontvangt en dat u de bekeuring (vaak) niet hoeft te betalen. De Officier van Justitie neemt binnen zestien (16) weken een beslissing op het bezwaarschrift. De beslistermijn kan met tien (10) weken verlengd worden, maar ook hier krijgt u een aanvullende brief over.

Mocht de beslissing op bezwaar te laat genomen worden of wijst de Officier van Justitie uw bezwaarschrift af dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Dit beroep moet u ook binnen zes (6) weken indienen.

Procedure bij de rechtbank

Indien u de zaak indient bij de rechtbank zal een rechter alle stukken doornemen en een zittingsdatum bepalen. U mag uiteraard bij deze zitting aanwezig zijn om uw standpunt nogmaals toe te lichten. De rechter zal uiteindelijk een beslissing nemen op basis van het dossier en uw motivatie. 

Juridische hulp en advies

Mocht u nog advies willen, hulp bij het indienen van een bezwaarschrift of bij een gerechtelijke procedure? Schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze juristen. Onze juristen zijn professioneel, toegankelijk en beschikken over de juiste kennis om u te kunnen helpen. Wij staan u graag te woord.

Overleg uw juridische kwestie met SKM Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.