fbpx

Battle of Forms - algemene voorwaarden

Het komt geregeld voor dat bedrijven onderling een overeenkomst met elkaar willen sluiten, maar welke algemene voorwaarden zijn dan op die overeenkomst van toepassing? Zijn de inkoopvoorwaarden van de koper of de leveringsvoorwaarden van de verkoper van toepassing?

De Battle of Forms

Als je bijvoorbeeld een product of dienst levert en je wil dat jouw verkoopvoorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn, maar de klant wil zijn eigen inkoopvoorwaarden hanteren dan wordt dat de ‘Battle of Forms’ genoemd. Battle of Forms betekent in dit geval dat er een strijd is tussen algemene voorwaarden.

Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing?

Bij Battle of Forms is het de vraag welke algemene voorwaarden op de te sluiten overeenkomst van toepassing zijn. In Nederland geldt altijd de ‘first shot-rule’: in art. 6:225 lid 3 BW is bepaald dat de algemene voorwaarden waar in schriftelijke communicatie als eerste naar wordt verwezen van toepassing is op de overeenkomst.

Er is wel een uitzondering op de regel. De ‘first shot-rule’ geldt niet als de andere partij voor de totstandkoming van de overeenkomst bezwaar maakt door de algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand te wijzen.

Uitdrukkelijk van de hand wijzen

In de praktijk zie je vaak dat ondernemers in hun algemene voorwaarden een standaardtekst opnemen in de trant van: De algemene voorwaarden van opdrachtgever/nemer zijn niet van toepassing en worden door gebruiker uitdrukkelijk van de hand gewezen. Toch is dit echt niet voldoende om te kunnen spreken van ‘uitdrukkelijk van de hand wijzen’.

Uit vaste rechtspraak is ook gebleken dat het vaak niet voldoende is om in offertes e.d. een standaardtekst op te nemen waarin de algemene voorwaarden van de ander van de hand wordt gewezen. Helaas denken veel ondernemers dat dit wel voldoende is. In sommige gevallen en in bepaalde omstandigheden kan de rechter wel van mening zijn dat een standaardtekst voldoende is om voorwaarden van de hand te wijzen.

Beide partijen wijzen uitdrukkelijk van de hand

Wat nou als beide partijen de algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wijzen? Als beide partijen de algemene voorwaarden van elkaar afwijzen, dan geldt art. 6:225 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek niet meer. In dat geval zullen de algemene voorwaarden van de eerste partij als een nieuw aanbod moeten worden aangemerkt.

Geen uitdrukkelijke afwijzing

Vaak zijn ondernemers onderling zich niet bewust van het feit dat zij allebei naar hun algemene voorwaarden verwijzen, waardoor zij de algemene voorwaarden van de andere partij niet uitdrukkelijk van de hand wijzen. In dat geval komen we dus weer terug bij de ‘first shot-rule’ en zijn de voorwaarden van de eerste partij van toepassing.

Conclusie

Het antwoord op de vraag welke voorwaarden van toepassing zijn blijft het van groot belang dat er nadrukkelijk gewezen moet woorden naar jouw algemene voorwaarden. Daarnaast moet jij je algemene voorwaarden wel ter hand stellen. Dit kan door de voorwaarden mee te sturen of met een hyperlink aan te geven waar jouw algemene voorwaarden te vinden zijn.

Verwijs je in de offerte alleen naar de voorwaarden maar vergeet je deze ter hand te stellen? Dan zijn jouw algemene voorwaarden niet van toepassing!

Ben je in een conflict beland over wie zijn algemene voorwaarden van toepassing zijn? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Overleg uw juridische kwestie met SKM Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.