fbpx
SKM Juristen

Arbeidsrecht

Onderhandelen als het kan, procederen als het moet.

Zowel de werkgever als de werknemer krijgen dagelijks te maken met arbeidsrechtelijke kwesties. U als werkgever dient bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst op te stellen, u krijgt te maken met een zieke werknemer, er ontstaat een arbeidsconflict of er volgt een ontslag. U als werknemer krijgt bijvoorbeeld een juridisch geschil op uw werk, u bent in conflict met uw leidinggevende, u wordt ziek of krijgt een ontslag.

Het arbeidsrecht is een complex en uitgebreid rechtsgebied waarbij een oplossing op diverse manieren is te realiseren. Strategisch denken en handelen, scherp kunnen onderhandelen en vooral oplossingsgericht werken zijn kwaliteiten die u van uw arbeidsjurist mag verwachten. 

De juristen arbeidsrecht van SKM Juristen adviseren u graag bij arbeidsconflicten, ontslag en overige arbeidsrechtelijke vraagstukken. Ook kunnen wij u helpen bij het opstellen en toetsen van arbeidscontracten. Waar u ook tegenaan loopt, wij staan u graag bij. 

Onze arbeidsjuristen kunnen u met veel expertise ondersteunen op onder meer de volgende gebieden: 

Ondersteuning in het arbeidsrecht

Bij onze juristen arbeidsrecht kunt u onder meer terecht voor diverse vormen van dienstverlening. Denk hierbij aan adviseren, conflictbemiddeling, voeren van onderhandelingen en het voeren van gerechtelijke procedures. Ook het opstellen van arbeidscontracten en reglementen doen wij dagelijks. 

De juristen van SKM Juristen hebben een ruime ervaring in het adviseren en procederen in het arbeidsrecht. Wij volgens de ontwikkelingen, de rechterlijke uitspraken en wetswijzigingen op de voet en staan zowel werkgevers en werknemers bij. Onze juristen reageren binnen 24 uur en kunnen snel schakelen. Hierdoor weet u snel waar u aan toe bent en heeft u snel duidelijkheid over de kosten en uw kansen. 

Contact

Heeft u vragen over uw situatie, wilt u advies of hulp of wilt u weten hoe wij werken?
Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op.

Artikelen arbeidsrecht

Ontslag door corona Veel bedrijven hebben het momenteel financieel moeilijk door corona. Opdrachten, werkzaamheden maar ook ondernemingen waar werkzaamheden voor gedaan worden vallen weg. Zo hebben de KLM, Mediamarkt, La Place en Booking.com al aangegeven om te gaan reorganiseren. Als
Het verbetertraject Een verbetertraject wordt ingezet op het moment dat er sprake is van een werknemer die disfunctioneert. Kortgezegd vindt de werkgever dat de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. Maar hoe wordt zo’n verbetertraject gestart
Kledingvoorschriften door de werkgever Een van de vragen die we het vaakst in de zomer krijgen is of de werkgever mag verbieden om bepaalde kleding naar het werk te dragen. Tijd om hier opheldering over te geven in deze blog. 
De tijdelijke overbrugging voor flexibele arbeidskrachten Per 22 juni 2020 kunnen onder andere flexwerkers een beroep doen op de tijdelijke overbrugging voor flexibele arbeidskrachten.  Deze regeling is bedoeld om werknemers met flexibele contracten te ondersteunen en ook hun recht te
Studiekosten terugbetalen aan de werkgever Vaak genoeg komt het voor dat een werknemer op kosten van de werkgever een opleiding mag volgen. De ene keer bestaat dit uit een (korte) cursus en de andere keer uit een opleiding van meerdere
De aanzegverplichting Bij elke tijdelijke arbeidsovereenkomst geldt sinds 2015 de aanzegverplichting. Deze verplichting houdt in dat de werkgever de werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst moet informeren over een voortgang van de arbeidsrelatie. De aanzegverplichting dient
Ontslag door faillissement Een faillissement is zowel voor de werknemer als de werkgever geen pretje. Het bedrijf moet sluiten en de werknemer krijgt in de meeste gevallen een ontslag. Helaas komt het momenteel steeds vaker voor dat een faillissement wordt
Coronavirus: veelgestelde vragen werkgevers en werknemers Door het coronavirus heerst  er veel onzekerheid bij werkgevers en werknemers. Beiden lopen met veel vragen en de (dagelijkse) wijzigingen maken het er niet makkelijker op. Hierom hebben wij de meest gestelde vragen gebundeld. 
De cumulatiegrond in het arbeidsrecht Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Met de komst van de WAB is er een ontslaggrond toegevoegd aan de acht gronden die al bestonden. De nieuwe ontslaggrond
Werktijdverkorting Werktijdverkorting speelt momenteel bij veel bedrijven en werkgevers een grote rol. Immers gaan door het coronavirus bedrijven dicht of hebben ze weinig tot minder werk. Dit heeft een grote invloed op zowel werkgevers en werknemers en zorgt voor veel
Coronavirus: Rechten en plichten als werkgever en werknemer Het coronavirus houdt iedereen flink bezig en de besmettingen lopen dagelijks op. Zowel de werkgever als de werknemer hebben hierover vele vragen. Wij hebben de meest gestelde vragen gebundeld zodat jij als
Eenzijdig wijzigingsbeding Sommige werkgevers hebben een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Vaak staat er in de arbeidsovereenkomst een bepaling opgenomen zoals: “de werkgever is bevoegd om de opgenomen arbeidsvoorwaarden in deze arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen indien de werkgever hiervoor
Wanneer is een ondernemingsraad verplicht? Een ondernemingsraad is een medezeggenschapsorganen die de belangen van medewerkers binnen de organisatie vertegenwoordigen. Zij hebben inspraak in beslissingen van de organisatie. Maar wanneer is een ondernemingsraad verplicht en wat doet een ondernemingsraad? Ondernemingsraad verplicht
Vervaltermijnen in het arbeidsrecht In het arbeidsrecht gelden bepaalde vervaltermijnen. Dit houdt in dat je rekening dient te houden met bepaalde termijnen en deadlines. Als je één dag te laat bent, betekend dit vaak dat je geen recht meer hebt
Stappenplan bij re-integratie Een zieke werknemer levert voor de werkgever vaak een vervelende situatie op. Maar elke werknemer kan weleens ziek worden. Op het moment dat een werknemer langdurig ziek is, krijgen zowel werknemer als werkgever bepaalde verplichtingen. Samen moeten
Ontslag tijdens ziekte Een werknemer die in de ziektewet zit heeft ontslagbescherming. Met andere woorden een zieke werknemer mag niet ontslagen worden. Maar geldt het altijd dat een werknemer geen ontslag tijdens ziekte mag krijgen? Of zijn er uitzonderingen waardoor
Opvolgen advies van de bedrijfsarts Op het moment dat een werknemer ziek is, hebben zowel de werkgever als de werknemer re-integratieverplichtingen. Als de werknemer weer (deels) aan het werk kan, zal dit vaak gebeuren in overleg met de bedrijfsarts en
Ontslag op staande voet per whatsapp, kan dat? Whatsapp wordt (bijna) door iedereen gebruikt en (bijna) iedereen wordt ermee wakker en gaat ermee naar bed. Ook op de werkvloer is Whatsapp niet meer weg te denken. Soms komt het dan
Zonder toestemming op vakantie, ontslag op staande voet? Als je werkt dan heb je recht op vakantiedagen en dus het recht om op vakantie te gaan. De werkgever mag een vakantieaanvraag alleen weigeren op het moment dat er een verstoring
Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag Vanaf 1 april 2020 hebben werkgevers recht op compensatie van de uitbetaalde transitievergoeding als zij besluiten een zieke werknemer na twee jaar te ontslaan. Hierdoor kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden de uitbetaalde transitievergoeding terugvragen bij
Werkgever betaalt loon niet, wat nu? Als je werkt, dan heb je recht op loon. Dit staat beschreven in artikel 7:616 van het Burgerlijk Wetboek. Als de werkgever het loon niet uitbetaald kan jij als werknemer een loonvordering instellen. Dit
Zieke werknemer en vakantie Elke werknemer kan weleens ziek worden. Dit is uiteraard vervelend voor het bedrijf, maar dit kan iedereen gebeuren. De werkgever moet een ziekmelding accepteren en kan deze niet zomaar naast zich neerleggen. Het kan voorkomen dat
Werkgeversaansprakelijkheid Op het moment dat je een arbeidsovereenkomst aangaat, ga je er uiteraard niet vanuit dat er een ongeluk op de werkvloer gebeurt. Toch kan het voorkomen dat een werknemer een ongeluk krijgt of valt tijdens het uitvoeren van de
Loondoorbetaling tijdens ziekte Als je als werknemer ziek wordt, dan heb je vaak gewoon recht op je loon. De werkgever moet namelijk minimaal twee jaar het loon blijven doorbetalen. De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte is het eerste en het tweede ziektejaar
Wnra – Wet Normalisering rechtspositie Ambtenaren Per 1 januari 2020 is het recht voor ambtenaren verandert door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (kortweg Wnra). Door de invoering van de Wnra zal voor een groot deel van de
Het concurrentiebeding In veel arbeidsovereenkomsten staat een concurrentiebeding opgenomen. Maar wat is het concurrentiebeding, is deze altijd geldig en wat kan je eventueel tegen dit beding doen? Wat is een concurrentiebeding? Een concurrentiebeding is een afspraak in de arbeidsovereenkomst tussen
De proeftijd De proeftijd is een korte periode aan het begin van de nieuwe arbeidsovereenkomst en is bedoeld om kennis met elkaar te maken. De werkgever bekijkt of jij goed in het team en bij de functie past en jij
Instructierecht van de werkgever Als werkgever heb je een wettelijk instructierecht welke staat beschreven in artikel 7:660 BW. Maar wat is het instructierecht en mag de werkgever het instructierecht eenzijdig doorvoeren? Het instructierecht Volgens het wettelijke instructierecht moet de werknemer
Het deskundigenoordeel bij een loonvordering bij ziekte Als een werknemer in de ziektewet zit heeft de werknemer gedurende twee jaar recht op zijn salaris. Als de werknemer zich niet houdt aan zijn verplichtingen of aan het advies van de bedrijfsarts
Een ernstige en duurzame verstoring van de arbeidsrelatie Een rechter neemt niet snel aan dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie die onherstelbaar beschadigd is. De rechter spreekt namelijk niet snel een ontslag uit wegens een verstoorde arbeidsrelatie. Als
Ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie Een verstoorde arbeidsrelatie kan een reden zijn voor ontslag, maar wanneer is er sprake van een verstoring en welke verplichtingen hebben de werkgever en werknemer? Wanneer is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie? Een verstoorde
Een werknemer ontslaan bij disfunctioneren Als werkgever kan je de arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigen wegens disfunctioneren. Als een werknemer ontslag wegens disfunctioneren krijgt, dan is de werkgever van mening dat een werknemer niet voldoet en ongeschikt is voor zijn
Wat is een sociaal plan? Ontslag om bedrijfseconomische redenen (reorganisatie) brengt veel verandering en onzekerheid voor de werknemers met zich mee. Om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven wordt een sociaal plan opgesteld door de werkgever. In dit plan staan alle
Het collectief ontslag Als een grote groep werknemers ontslagen wordt om bedrijfseconomische redenen dan is er vaak sprake van een collectief ontslag. Er is sprake van dit ontslag als minimaal 20 werknemers binnen drie maanden hun ontslag krijgen. De werkgever
Het afspiegelingsbeginsel Het afspiegelingsbeginsel wordt gebruikt bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen en bepaald de volgorde van ontslag. Elke werkgever dient namelijk bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen rekening te houden met de leeftijdsopbouw. De leeftijdsopbouw moet voor en na
Een arbeidsconflict en ziekte Een arbeidsconflict en ziekte gaan vaak samen. Naast dat een arbeidsconflict zorgt voor spanning en stress kan het ook ervoor zorgen dat jij niet aan jouw herstel kan werken. Geen ziekte, maar wel een arbeidsconflict Een arbeidsconflict
Het nieuwe arbeidsrecht: de WAB De wet arbeidsmarkt in balans (de WAB) is officieel aangenomen en zal per 1 januari 2020 in werking treden. Door deze wet gaat er het een en ander veranderen in het arbeidsrecht. De belangrijkste wijzigingen
Het fasensysteem bij de uitzendovereenkomst Deze blog is per 1 januari 2020 aangepast De uitzendovereenkomst is een andere arbeidsovereenkomst dan normaal. Als uitzendkracht heb je een andere arbeidsverhouding en eigenlijk twee “bazen”. Je hebt gewoon een werkgever, namelijk het uitzendbureau,
Basiscontract Arbodienst verplicht De vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet werd op 24 januari 2017 door de Eerste Kamer aangenomen en is per 1 juli 2017 ingegaan. Werkgevers kregen vanaf dat moment één jaar de tijd om contracten af te sluiten met de arbodienst.
Arbeidsovereenkomst opstellen Is het verstandig om zelf een arbeidsovereenkomst op te stellen? Nee. Als je niet juridisch onderlegd bent, dan is het niet verstandig om zelf een arbeidsovereenkomst op te stellen. Ook raden wij het niet aan om een ‘voorbeeld
Transitievergoeding bij een slapend dienstverband Elke werknemer wordt weleens ziek. De duur van de ziekte is elke keer verschillend, de ene keer is dit een weekje, maar dit kan ook langer duren. Na zes weken volgen de eerste re-integratieverplichtingen en
Het belang van een personeelshandboek Een personeelshandboek heeft geen vaste omvang en inhoud en kan ook een andere naam hebben, zoals bijvoorbeeld personeelsgids of bedrijfsreglement. Een personeelshandboek kent geen vastgestelde vorm. Soms beslaat een personeelshandboek uit 100 pagina’s, soms maar uit
Loonvordering Elke werknemer heeft natuurlijk recht op loon wanneer hij gewerkt heeft of in de ziektewet zit. De werkgever is dan ook verplicht het loon uit te betalen. Mocht de werkgever dit niet doen, dan kan de werknemer een loonvordering
Plichtsverzuim als ambtenaar Als ambtenaar heb je diverse verplichtingen, zowel op het werk als in je privéleven. Mocht je werkgever vinden dat je jezelf niet als goed ambtenaar hebt gedragen, dan kan de werkgever vinden dat er sprake is van
De beëindigingsovereenkomst Een beëindigingsovereenkomst is een overeenkomst waarin de afspraken over een ontslag met wederzijds goedvinden worden vastgelegd. Als beide partijen het eens zijn met de beëindigingsovereenkomst dan wordt er ‘ontslag met wederzijds goedkeuring’ bereikt. Beëindigingsovereenkomst gekregen? Als je een beëindigingsovereenkomst, soms ook
Transitievergoeding bij ontslag Een transitievergoeding is de vergoeding waarop je volgens de wet recht op hebt als je ontslagen wordt na een dienstverband. De transitievergoeding vervangt de kantonrechtersformule die met ingang van 1 juli 2015 is afgeschaft. De vergoeding geldt
Ontslag met wederzijds goedvinden Ontslag met wederzijds goedvinden is een ontslagvorm die tegenwoordig geregeld voorkomt. Wanneer een werkgever en werknemer gezamenlijk in overleg het dienstverband beëindigen, dan heet dit een ontslag met wederzijds goedvinden. Werknemer en werkgever zijn het dan
De ketenregeling Dit bericht is op 1 januari 2020 aangepast. De ketenregeling is de wettelijke regeling die bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten een werkgever maximaal achter elkaar met een werknemer mag aangaan voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Wat
Ik word ontslagen, wat nu? Dreig je ontslagen te worden? Dan zijn er regels in het arbeidsrecht waar de werkgever zich aan dient te houden. Ontslag krijgen kan namelijk niet zomaar. Als de werkgever een ontslagaanvraag wilt indienen dan gaat
Ontslag op staande voet Ontslag op staande voet is feitelijk een opzegging van de arbeidsovereenkomst die direct in gaat. Er wordt namelijk geen opzegtermijn in acht genomen. Om ontslag op staande voet te geven en te krijgen moet er sprake