fbpx
SKM Juristen

Aannemer levert werk niet goed of niet tijdig af

Op zijn tijd laat iedereen weleens iets aan zijn woning of pand doen. Soms doet u dit zelf, maar vaak genoeg wordt dit werk uitbesteed aan een aannemer. U laat bijvoorbeeld een uitbouw plaatsen of besluit om het pand geheel te verbouwen. Deze verbouwingen zorgen vaak voor een groot kostenplaatje en dan mag u verwachten dat de werkzaamheden goed worden uitgevoerd. Maar wat als u ontevreden bent over het werk dat de aannemer oplevert of juist omdat hij niet (op tijd) oplevert? Weten wat u dan kunt doen, wij leggen het uit.

Aannemingsovereenkomst

Op het moment dat u afspraken maakt met een aannemer, dan sluit u een aannemingsovereenkomst. In de aannemingsovereenkomst staan afspraken benoemd tussen u en de aannemer. Zo staat in de aannemingsovereenkomst onder andere afspraken over:

– Welke werkzaamheden uitgevoerd worden.
– Wanneer de aannemer begint en wat de einddatum is.
– Wat de aanneemsom (de prijs) is.
– Wat de verantwoordelijkheden van partijen zijn.
– Of de aannemer een boete dient te betalen bij een niet tijdige oplevering.
– Wat er gebeurt bij meerwerk.

De aannemingsovereenkomst is een bijzondere overeenkomst en dient u grondig na te lezen voordat u deze daadwerkelijk tekent. Mochten bepaalde afspraken bijvoorbeeld niet genoteerd zijn -zoals het meerwerk- dan kan het zijn dat hier naderhand een geschil of een discussie over ontstaat.

Oplevering en inspectie

Als de aannemer zijn werkzaamheden oplevert dan volgt er eigenlijk altijd een oplevering en inspectie. Bij een oplevering beoordelen de aannemer en u of alle werkzaamheden naar tevredenheid zijn opgeleverd. De aannemer heeft namelijk de plicht om goed werk af te leveren op grond van zijn overeenkomst. U heeft een onderzoeksplicht, waardoor u moet inspecteren of er bijvoorbeeld fouten zijn gemaakt en of alle werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Mocht blijken dat bepaalde werkzaamheden niet zijn opgeleverd of dat er fouten zijn gemaakt dan dient u dit aan te geven aan de aannemer. Vaak worden deze genoteerd in een rapport en worden er afspraken gemaakt om de werkzaamheden alsnog af te ronden. De aannemer moet namelijk in de gelegenheid worden gesteld om alsnog zijn verplichtingen na te komen.

Niet tijdige oplevering

Het kan natuurlijk zo zijn dat de werkzaamheden goed worden uitgevoerd, maar dat de aannemer de werkzaamheden niet tijdig (kan) opleveren. Vaak staat er in de overeenkomst al wat uw rechten zijn bij een niet tijdige oplevering. Mocht dit niet in de aannemingsovereenkomst staan, dan kunt u de aannemer aanschrijven en aangeven dat de werkzaamheden niet tijdig opgelevert zijn. Ook hier dient u de aannemer weer een redelijk termijn te geven zodat hij alsnog de gelegenheid krijgt om de werkzaamheden uit te voeren.

Het vertrouwen in de aannemer kwijt en een andere aannemer inhuren

Helaas komt het ook voor dat een aannemer de werkzaamheden slecht uitvoert en u hierdoor schade lijdt. U heeft dit gemeld aan de aannemer en die heeft u beterschap beloofd, maar komt alsnog niet na of nog steeds gebrekig. Op dat moment kunt u besluiten om de aannemer niet meer in uw woning te laten, maar dit is niet verstandig. Zoals gezegd heeft de aannemer recht om de werkzaamheden te herstellen.

Mocht u de werkzaamheden door een andere aannemer laten afmaken, dan doet u er goed aan om alles goed te documenteren en vast te leggen. Maak bijvoorbeeld van alle werkzaamheden die zijn uitgevoerd foto’s, laat een keuring uitvoeren en bewaar alle berichten die u naar de aannemer heeft verstuurd. U moet immers de tweede aannemer (ook) betalen en deze betaling kunt u terugvorderen van de eerste aannemer als zijnde schadevergoeding.

Let erop dat u pas een tweede aannemer kunt inhuren om de werkzaamheden af te maken als u de eerste aannemer een termijn heeft gegeven om na te komen en deze is afgelopen. De eerste aannemer is dan namelijk in verzuim waardoor u de overeenkomst kunt beëindigen. Hierna kunt u pas een andere aannemer inhuren en eventueel een schadevergoeding vorderen.

Stappenplan niet correcte of niet tijdige oplevering aannemer

Zoals besproken dient u de aannemer die zijn werkzaamheden niet correct of niet tijdig heeft opgeleverd eerst in de gelegenheid stellen om na te komen. De stappen die u kunt doorlopen hebben wij hierboven al uitgelegd, maar om het overzichtelijk te houden hebben we het nog concreet samengevat in onderstaand stappenplan.

  1. Schrijf alle tekortkomingen op of geef aan dat de afgesproken datum voor oplevering verstreken is. Stuur dit per post en per e-mail op naar de aannemer. Wij raden aan om deze brief aangetekend te versturen zodat u een bewijs heeft dat u daadwerkelijk een brief heeft verstuurd. Hierin dient u een redelijk termijn te vermelden waarin de aannemer zijn werkzaamheden alsnog dient na te komen. Een redelijk termijn is op zijn minst 14 dagen na het versturen van de brief, maar kan -gelet op de werkzaamheden- ook langer zijn.
  2. Kom zelf uw verplichtingen na. Laat de aannemer dus binnen om werkzaamheden uit te voeren en betaal de facturen voor de werkzaamheden die al zijn uitgevoerd.
  3. Komt de aannemer alsnog niet na, dan is er sprake van verzuim. Documenteer alles, vraag een onafhankelijke keuring aan en maak van alles foto’s. Mocht er dan een conflict ontstaan, dan kunt u aantonen hoe de aannemer de boel achtergelaten heeft.
  4. Zeg de overeenkomst officieel op. 
  5. Verhaal uw schade op de aannemer. Dit kunnen bijvoorbeeld de kosten zijn voor de (herstel)werkzaamheden die uitgevoerd zijn of schade omdat uw winkel bijvoorbeeld later open kon gaan.

Juridische hulp en advies

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze blog of wilt u hulp dan kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze juristen. Wij kunnen uw aannemer aanschrijven, de overeenkomst ontbinden en de schade op hem verhalen. Wij staan u graag te woord en helpen u graag.                                                         

Overleg uw juridische kwestie met SKM Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.